Gminy z powiatu bartoszyckiego otrzymają 62 mln. z Polskiego Ładu

2021-10-25 13:00:00 (ost. akt: 2021-10-28 15:53:19)

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

Warmińsko mazurskie samorządy dostaną w sumie 1,01 miliarda złotych. Powiat bartoszycki otrzymał łącznie 62.355.500 złotych, zajmując 6 pozycję w województwie, jeśli chodzi o pozyskane fundusze.
Dofinansowanie powiatów w milionach złotych:
olecki: 36,3
olsztyński: 71,9
mrągowski: 66
giżycki: 62,6
ostródzki: 62,4
bartoszycki: 62
iławski: 54,7
kętrzyński: 54,1
działdowski: 51,4
elbląski: 50,6
nidzicki: 43,8
nowomiejski: 42,1
szczycieński: 38,1
piski: 37,4
węgorzewski: 36,3
braniewski: 30,8
lidzbarski: 29,9
gołdapski: 20

Rekordzistą (kwotowo) w naszym powiecie jest gm. miejska Bartoszyce, jednak trzeba zauważyć, że wysokość dofinansowania była uzależniona od ilości mieszkańców.

Gmina miejska Bartoszyce (1 projekt): 21.850.000 zł
Gmina Bartoszyce (2 projekty): 9.405.000 zł
Gmina Bisztynek (2 projekty): 8.310.000 zł
Gmina Górowo Iławeckie (1 projekt): 8.000.000 zł
Gmina Sępopol (1 projekt): 7.590.500 zł
Gmina miejska Górowo Iławeckie (3 projekty): 7.200.000 zł

Gmina Sępopol
"Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców: Sępopola oraz Dzietrzychowa – modernizacja 13 odcinków dróg.”Dofinansowanie: 7.590.500 zł

Gmina Bartoszyce
"Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacja Domu Kultury w Wojciechach.” Dofinansowanie: 2.375.000 zł

"Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowie nowych sieci wodociągowych.” Dofinansowanie: 7.030.000 zł

Gmina Bisztynek
"Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie.” Dofinansowanie: 2.610.000 zł

"Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych.” Dofinansowanie: 5.700.000 zł

Gmina Górowo Iławeckie
"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wagródka.” Dofinansowanie: 8.000.000 zł

Gmina miejska Bartoszyce
"Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach." Dofinansowanie: 21.850.000 zł

Gmina miejska Górowo Iławeckie
"Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim.” Dofinansowanie: 2.850.000 zł

"Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim.” Dofinansowanie: 2.850.000 zł

"Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. Gen. J. Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie Iławeckim.” Dofinansowanie: 1.500.000 zł


b]Inwestycje w powiecie bartoszyckim, które zostaną zrealizowane w ramach Nowego Ładu:[/b]
Gmina Bartoszyce
Burmistrz Piotr Petrykowski informuje o inwestycji
Gmina Bisztynek
Górowo Iławeckie
Gmina Górowo Iławeckie
Gmina Sępopol

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5