Od 1994 roku był wójtem. Teraz jest emerytem

2023-02-27 08:35:35(ost. akt: 2023-02-27 09:05:49)
Ryszard Zieliński, wójt gminy Dubeninki - pierwszy z prawej

Ryszard Zieliński, wójt gminy Dubeninki - pierwszy z prawej

Autor zdjęcia: powiatgoldap.pl

Z pewnością był jednym z najdłużej urzędujących wójtów w Polsce. Mowa o Ryszardzie Zieliński, wójcie gminy Dubeninki, który po prawie 30 latach pełnienia swojej funkcji przeszedł na emeryturę.
W miniony czwartek Ryszard Zieliński złożył Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie rezygnację z pełnienia funkcji wójta gminy Dubeninki. Teraz jest już emerytem. I można śmiało powiedzieć, że w pełni zasłużonej. Stanowisko wójta gminy Dubeninki pełnił nieprzerwanie od 1994 roku.

Jak podsumowują urzędnicy gminy Dubeninki, w tym czasie w gminie pojawiły się kolejne elementy infrastruktury - m.in. wodociągi, kanalizacja, biologiczne oczyszczalnie ścieków, drogi. Mieszkańcy tego samorządu, jako jedni z pierwszych, w tak kompleksowy sposób mieli doprowadzone linie telefoniczne do domów.

Trwa przejście na energooszczędne ogrzewanie budynków publicznych i komunalnych, prowadzone są termomodernizacje. Rozwija się infrastruktura turystyczna. Trwają prace inwestycyjne - w obecnej chwili gmina ma przyznane środki zewnętrzne na inwestycje na kwotę ponad 13 mln zł, część z nich jest już zakontraktowana. Kolejne wnioski - na blisko 7 mln - w ocenie — wyliczają gminni urzędnicy.

Co dalej z gminą?

Komisarz Wyborczy w ciągu 14 dni wyda postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu. Następnie Premier wyznaczy termin wyborów przedterminowych (3 miesiące od wygaśnięcia mandatu), w których mieszkańcy wybiorą wójta na okres pozostały do końca obecnie trwającej kadencji, tj do końca kwietnia 2024. Do tego czasu gminą będzie zarządzała osoba wskazana przez Premiera.

opr. tom

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5