Zawsze warto skorzystać z mediacji - przypominają policjanci

2020-10-15 11:47:11 (ost. akt: 2020-10-15 11:54:36)
Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Autor zdjęcia: freepik

Międzynarodowy Dzień Mediacji, w tym roku przypada na dzień 15 października. Równolegle trwać będzie Tydzień Mediacji, który rozpoczął się 12 i potrwa do 16 października. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W działania włączyli się również gołdapscy policjanci.
Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo.

Strony uczestniczące w sporze mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawą zajmie się sąd. Postępowanie mediacyjne pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony i daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Mediacja pozwala obu stronom wypracować satysfakcjonującą ugodę, a przede wszystkim uzyskać szybsze naprawienie szkody i zadośćuczynienie za poniesione straty z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W Gołdapi w Komendzie Powiatowej Policji przy ulicy Mazurskiej 33 codziennie w dniach 15-16 października w godzinach 7:30-15:30 wyznaczeni policjanci pełnić będą dyżury, udzielając zainteresowanym informacji o zasadach pozasądowego rozwiązywania sporów.

mat. KPP w Gołdapi

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5