Zmiany na granicy polsko - rosyjskiej! Ruch graniczny zawieszony.

2020-03-14 17:03:12(ost. akt: 2020-03-14 17:09:26)

Autor zdjęcia: WMOSG

Z soboty na niedzielę od północy (14/15 marca 2020 r. ) od godziny 0.00 (czasu polskiego) do odwołania zawieszony będzie ruch graniczny na dwóch przejściach z obwodem kaliningradzkim: Gołdap – Gusiew oraz Gronowo-Mamonowo. Pozostałe przejścia graniczne z Federacją Rosyjską, tj. drogowe przejście graniczne Bezledy - Bagriatonowsk i Grzechotki -Mamonowo II oraz kolejowe przejście graniczne Braniewo-Mamonowo i Skandawa-Żeleznodorożnyj będą otwarte całodobowo dla ruchu towarowego.
Od niedzieli 15 marca wprowadzone zostaną ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez cudzoziemców.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

* obywatele RP;
* cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
* cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
* szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
* cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
* cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
* w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Jednocześnie utrzymana zostaje kontrola sanitarna. Ponadto po przekroczeniu granicy państwowej osoba ma odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

W trakcie odprawy podróżny ma obowiązek przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o:

* adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
* numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5