Gimnazjum w Gołdapi: NIE do likwidacji

2017-01-07 13:48:53(ost. akt: 2017-01-07 13:50:12)

Autor zdjęcia: Bartosz Cudnoch

Od września zacznie się proces likwidacji gimnazjów. Dla Gołdapi może to oznaczać, że budynek gimnazjum, ogromnym kosztem przystosowany do potrzeb edukacyjnych, przestanie być szkołą. Może warto pomyśleć jak nie zmarnować takiego zasobu i jak przekuć to na polepszenie warunków kształcenia naszych dzieci.
Do prawidłowego rozwoju potrzebna jest przestrzeń, podział na grupy, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów. Dla osób uzdolnionych artystycznie przydałyby się pracownie warsztatowe, sale prób i scena. Dla sportowców nowoczesny sprzęt.

Co zrobić, aby to stało się faktem? Otóż należałoby stworzyć zespół projektowy dla całej gminy, który co roku pozyskiwałby pieniądze z Funduszu Europejskiego i innych źródeł dla wszystkich szkół w gminie. Tych źródeł naprawdę nie brakuje.

Już w tym roku w kwietniu będzie ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w ramach którego gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów pozwalających na realizację powyższych wizji. Gmina może zgłosić dowolną liczbę projektów, a więc nawet po jednym dla każdej szkoły. Dzięki projektom unijnym można sfinansować bardzo śmiałe przedsięwzięcia z najwyższą korzyścią dla naszych dzieci. Dofinansowanie wynosi 95% wartości projektu.

W każdej szkole jest osoba, która potrafi napisać wniosek konkursowy. Można by zebrać te osoby w zespół, aby wnioski te nawzajem się uzupełniały i wykorzystywały całą istniejącą infrastrukturę łącznie z budynkiem gimnazjum w Gołdapi i obecnymi zasobami wszystkich szkół. Można pomyśleć o szkolnictwie w Gołdapi całościowo, a nie z punku widzenia interesów poszczególnych szkół.

Zamknięcie budynku gimnazjum jest dla naszych dzieci najgorszym z możliwych rozwiązań.

Wtedy to około 360 uczniów trzeba będzie rozdysponować po obecnych szkołach podstawowych. Trzeba dla nich wygospodarować w tych szkołach 12 dodatkowych pomieszczeń i będą to zwykłe klasy szkolne, a nie laboratoria ze stanowiskami do pracy eksperymentalnej dla 15 osobowych grup. Projekty edukacyjne, stawiające na nauczanie poprzez eksperyment, nie będą mogły się wtedy w żaden sposób urzeczywistnić. A przecież nasze dzieci na to zasługują. Szkoła, o której piszę nie jest mrzonką. W wielu krajach jest to standard od ubiegłego wieku.

Burmistrz Gołdapi powołał Komisję Oświatową, która ma zająć się wdrażaniem reformy w gminie Gołdap. W komisji tej zasiadają też rodzice. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w czwartek 05 stycznia 2017 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim. Może warto przekazać swoje stanowisko przedstawicielom rodziców w komisji lub postarać się o zaproszenie.

Urząd gminy uruchomił też adres mailowy, na który można wysyłać wnioski reformaoswiaty@goldap.pl

Mariola Zamojska


Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: Marizam

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5