W jakiej kondycji jest szpital?

2024-06-08 12:38:17(ost. akt: 2024-06-08 13:17:01)

Autor zdjęcia: powiatgoldap.pl

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Gołdapskiego odbędzie się dyskusja nad Raportem o Stanie Powiatu Gołdapskiego. W tym obszernym opracowaniu poruszona została również kwestia szpitala. Czego dowiadujemy się z dokumentów?

Zapewnienie opieki zdrowotnej na terenie powiatu jest dla władz
samorządowych jednym z priorytetowych zadań. Jest to jednocześnie bardzo trudny i wymagający obszar działania, jednakże dokładamy wszelkich starań, by utrzymać funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie oraz umożliwić perspektywę jej rozwoju
— czytamy w raporcie.

Oddziały szpitalne:
1) Oddział rehabilitacji pulmonologicznej – 25 łóżek,
2) Oddział pediatryczny – 14 łóżek,
3) Oddział chirurgii jednego dnia (blok operacyjny) – 4 łóżka,
4) Izba Przyjęć.
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne
1) poradnia chirurgii ogólnej,
2) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
3) poradnia ginekologiczno –położnicza,
4) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny),
5) poradnia kardiologiczna,
6) poradnia chorób płuc,
7) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

W strukturze Spółki znajduje się również Ratownictwo Medyczne dysponujące dwoma zespołami S i P – zadanie realizowane w ramach umowy konsorcyjnej we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Pracownie specjalistyczne i laboratoria
1. Pracownia kardiologii nieinwazyjnej (bieżnia, holter) - na potrzeby poradni i oddziału rehabilitacji pulmonologicznej.
2. Pracownia RTG. Aparatura RTG wraz z częścią informatyczną i stacją odczytu kaset są własnością podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługi dla GoldMedica.
3. Pracownia USG - usługi realizuje podmiot zewnętrzny na własnym aparacie, na podstawie umowy zawartej z GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi.
4. Dział fizjoterapii. W dziale fizjoterapii realizowane są zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Od 1 kwietnia 2021 r., wraz z połączeniem z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, w strukturze spółki funkcjonuje również dział fizjoterapii ambulatoryjnej znajdujący się w budynku ZP-O.
5. Laboratorium analityczne (wyniki badań laboratoryjnych dostępne również on-line).

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (w strukturze GoldMedica od 1 kwietnia 2021 r.)
1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 55 łóżek.
2. Hospicjum domowe – zespół domowej opieki paliatywnej, usługi świadczone przez pielęgniarki i 1 lekarza w domu pacjentów.
3. Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – opieka pielęgniarska w domach pacjentów.
4. Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej – 30 miejsc pobytu dziennego.
5. Dział fizjoterapii ambulatoryjnej.
6. Poradnia rehabilitacyjna.

GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku świadczyła usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego, zakładu pielęgnacyjnoopiekuńczego, oddziałów rehabilitacji pulmonologicznej i dziennej ogólnoustrojowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Mimo trudności związanych z pozyskaniem lekarzy do pracy w gołdapskim szpitalu, robimy wszystko, aby potrzeby medyczne mieszkańców były zabezpieczone w jak najlepszy sposób. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo ogólnie trudnej sytuacji gospodarczej w kraju związanej z inflacją a także z trwającą wojną w Ukrainie (co spowodowało rażący wzrost cen energii, paliw, materiałów, wynagrodzeń i pozostałych usług) - w spółce GoldMedica nie odnotowano wyraźnie negatywnego wpływu na sytuację finansową. Niemniej Zarząd spółki bierze pod uwagę występujące nadal zagrożenia i bieżąco monitoruje aktualną sytuację, aby w ramach istniejących możliwości zapobiegać negatywnym ich skutkom — czytamy w raporcie.

Rok 2023 szpital rozpoczął z dodatnim wynikiem finansowym, nie zalegając z żadnymi płatnościami, co jest rzadkością, jeśli spojrzymy na trudną sytuację większości szpitali powiatowych. Pozyskanie kadry medycznej jest w chwili obecnej kluczowym wyzwaniem dla jednostki, jednakże bardzo trudnym z uwagi na położenie geograficzne, lokalny potencjał społeczny, profil i wielkość jednostki oraz uwarunkowania rynkowe w obszarze ochrony zdrowia.

Zarząd ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby w stale zmieniającej się sytuacji, której przyszłych skutków nie można do końca przewidzieć, monitorować potencjalny wpływ na prowadzoną działalność i podejmować wszelkie możliwe kroki, by złagodzić ewentualne negatywne skutki dla jednostki. Na uznanie zasługuje praca oddziału pediatrycznego, którego sytuacja finansowa uległa całkowitej zmianie. Po latach strat finansowych oddział przynosi zyski — czytamy dalej.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do gołdapskiego szpitala trafił sprzęt o wartości 857 384,85 zł, który pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych. Jest to nowoczesny sprzęt oraz aparatura medyczna i diagnostyczna, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Zakupiony sprzęt do Działu Fizjoterapii oraz na Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, to: lampa Sollux do światłolecznictwa, aparaty do elektroterapii i laseroterapii, urządzenie do terapii podciśnieniowej, system inhalacji wielostanowiskowych, pompy infuzyjne 1- i 2-strzykawkowe, wózek transportowo-kąpielowy, 2 ergospirometry, inhalator ultradźwiękowy,
system rehabilitacji kardiologicznej, spirometr diagnostyczny, ssak medyczny, koncentrator tlenu, bieżnia rehabilitacyjna, materac przeciwodleżynowy, analizator parametrów krytycznych, laser wysokoenergetyczny, lampa do światłoterapii, orbitrek przednionapędowy magnetyczny, inhalatory, urządzenia do ćwiczeń oddechowych, pulsoksymetry: stacjonarny i napalcowy, ciśnieniomierz naramienny. Ponadto zakupiono aparat USG, który wykorzystywany będzie w poradniach: kardiologicznej, urazowo-ortopedycznej oraz chirurgicznej.
Koszt całkowity projektu to 866 819,85 zł, kwota dofinansowania 702 037,40 zł. Wkład własny zapewniła spółka GoldMedica.

Dzięki staraniom zarządu spółki do Zespołu Ratownictwa Medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi trafi niedługo drugi nowoczesny ambulans wraz z dodatkowym wyposażeniem. Zakup ambulansu zostanie pokryty ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego. Kwota udzielonego dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

Dzięki dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazanej Powiatowi
Gołdapskiemu w wysokości 13 200,00 zł dofinansowano zakup sprzętu (wyposażenia karetki) dla zespołu ratownictwa medycznego, w postaci: ssaka Accuvac, pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej, kamizelki typu KED, deski ortopedycznej, lokalizatora GPS oraz drukarki HP. Całość zrealizowanych do końca grudnia zakupów wyniosła 14 200,00 zł, czyli wkład własny wyniósł 1 000,00 zł

Ze środków własnych GoldMedica zakupiła: trzy komputery (5 400,00 zł) oraz kasę fiskalną (2 200,00 zł). Spółka otrzymała również darowizny sprzętu medycznego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych: kontener socjalno-medyczny – 24 300,00 zł oraz defibrylator o wartości 62 500,00 zł na potrzeby Ratownictwa Medycznego.

Łączna wartość zakupionego i otrzymanego w 2023 roku sprzętu wynosi
965 984,85 zł, w tym:
- dofinansowanie RPO WiM 2014-2020 – 702 000,00 zł
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 13 200,00 zł
- środki własne – 163 984,85 zł (w tym partycypacja w projektach)
- darowizny sprzętu medycznego - 86 800,00 zł

opr. na podstawie Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2023

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5