Strażacy świętowali w Gołdapi

2024-05-17 15:54:15(ost. akt: 2024-05-17 16:05:25)

Autor zdjęcia: asp. Łukasz Murawski, KP PSP w Gołdapi/st. str. Marcin Waszkiewicz, KP PSP w Węgorzewie

Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, w czwartek, 16 maja, odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy, strażacy ochotnicy powiatu gołdapskiego oraz zaproszeni goście.
Uroczysty apel rozpoczęło złożenie przez dowódcę uroczystości kpt. Józefa Wilczewskiego meldunku Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariuszowi Gęsickiemu o gotowości pododdziału pożarniczego do uroczystości. Następnie przy akompaniamencie hymnu państwowego podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. Później głos zabrał

St. bryg. Wojciech Szczepanik, Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi, przywitał zaproszonych gości, dziękując za współpracę i wsparcie w zakresie rozwoju ochrony przeciwpożarowej powiatu gołdapskiego. Komendant w swoim wystąpieniu nawiązał również do 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedstawiając jak fundusze europejskie przeznaczone m.in. na zakup pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego czy infrastruktury teleinformatycznej wpłynęły na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej społeczności. St. bryg. Wojciech Szczepanik skierował także słowa uznania do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy za codzienne zaangażowanie w służbę i pracę oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą gotowość do niesienia pomocy.


Święto było też okazją do przekazania odznaczeń, awansów na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz wyróżnień, które wręczyli: st. bryg. Mariusz Gęsicki – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Karol Szablak – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, st. bryg. Wojciech Szczepanik – Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi, w imieniu Starosty Gołdapskiego Pani Anna Urszula Makowska – Sekretarz Powiatu oraz dh Andrzej Ciołek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gołdapi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. kpt. Bogdanowi Mielnik.
Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. ogn. Arkadiuszowi Klisz.
Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” dh. Ireneuszowi Gryniewicz.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
W korpusie oficerów:
Stopień KAPITANA:
- mł. kpt. Józef Wilczewski.
W korpusie aspirantów:
Stopień ASPIRANTA:
- mł. asp. Łukasz Murawski.
W korpusie podoficerów:
Stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
- ogn. Grzegorz Franke.
Stopień SEKCYJNEGO:
- st. str. Maciej Osiecki,
- st. str. Dawid Paszkowski,
- st. str. Bartosz Prochorów,
- st. str. Krzysztof Przestrzelski.
W korpusie szeregowych:
Stopień STARSZEGO STRAŻAKA:
- str. Maciej Kosiński,
- str. Jakub Kowalewski,
- str. Kamil Świerzbin.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę finansową st. kpt. Bogdanowi Mielnik.

Awanse na wyższe stanowiska służbowe otrzymali:
- kpt. Adriana Korotko na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej,
- asp. Przemysława Oleksego na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany,
- st. str. Dawida Pietkiewicza na stanowisko młodszego ratownika-kierowcy.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. warmińsko-mazurskiego nadało medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Złoty Medal otrzymał:
- asp. Norbert Łupiński.
Srebrny Medal otrzymali:
- st. ogn. Krzysztof Groch,
- dh Grzegorz Jankowski.
Brązowy Medal otrzymali:
- dh Michał Jabłoński.
- dh Marek Szeraszewicz.


Ponadto:
- Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy „Medal za Długoletnią Służbę” przyznano st. asp. Arkadiuszowi Boguszewskiemu.
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. ogn. Wioletcie Wołodkiewicz.
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” dh. Andrzejowi Jabłońskiemu.
- Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach odebrali:
- dh Łukasz Kulbacki – Prezes OSP Lisy,
- dh Jacek Kaczorowski – Wiceprezes OSP Lisy.

Ww. odznaczenia i wyróżnienia zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 13 maja 2024 roku w Olsztynie.

Ponadto 4 maja 2024 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, promocję na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej otrzymał mł. kpt. Marcin Jabłoński. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji dokonali Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józef Galica.

Obchody Dnia Strażaka były również dobrą okazją do wyróżnienia młodego mieszkańca powiatu gołdapskiego. 18 lutego 2024 roku Marcin Kołodziej wykazał się niebywałą odwagą podejmując (jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej), skuteczną próbę ewakuacji 2 osób (jego sąsiadów) z budynku mieszkalnego jednorodzinnego objętego pożarem w miejscowości Maciejowa Wola. Po dojeździe zastępów straży pożarnej ogniem objęte były już: poddasze, strop i dach obiektu. Pan Marcin swoimi działaniami zasłużył na szacunek i wdzięczność nie tylko uratowanych z pożaru, ale również lokalnej społeczności.


W dowód uznania za godną naśladowania postawę, Pan Marcin otrzymał symboliczne upominki, które zostały wręczone przez st. bryg. Mariusza Gęsickiego – Zastępcę Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz w imieniu Starosty Gołdapskiego przez Panią Annę Urszulę Makowską – Sekretarz Powiatu.


Uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka w intencji funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin, a także emerytów pożarnictwa, odbyła się 6 maja 2024 roku w kościele pw. św. Leona Wielkiego w Gołdapi.

KP PSP w Gołdapi/mł. bryg. Michał Herman, opr. tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5