Dziś rocznica śmierci Immanuela Kanta

2024-02-12 08:59:16(ost. akt: 2024-02-12 09:08:11)

Autor zdjęcia: wikipedia.pl

W poniedziałek, 12 lutego, w 220. rocznicę śmierci Immanuela Kanta nastąpi symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem filozofa w Gołdapi.
Rok 2024 będzie na Warmii i Mazurach Rokiem Immanuela Kanta - postanowił sejmik województwa. Regionalny samorząd chce w ten sposób upamiętnić 300. rocznicę urodzin wielkiego filozofa i jego związki z regionem.

Według samorządu województwa trzechsetna rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych filozofów epoki oświecenia powinna przyczynić się do "dyskusji nad kondycją moralną dzisiejszego świata, tego w rozumieniu globalnym, jak też świata relacji międzyludzkich".

Immanuel Kant (1724-1804) był filozofem, profesorem Uniwersytetu Królewieckiego, twórcą filozofii krytycznej, autorem m.in. "Krytyki czystego rozumu". "Jego pojęcie filozofii etyki i moralności wywarło wielki wpływ na rozumienie otaczającego nas świata, nasz o nim osąd" - napisano w stanowisku sejmiku ws. ustanowienia roku 2024 Rokiem Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach.

Przypomniano też, że w koncepcji filozoficzno-prawnej "Wiecznego Pokoju" Kant podkreślał m.in., iż żadne państwo nie może pozbawić innego suwerenności, gdyż należy ona do społeczności ludzi je tworzących, ani nie powinno ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw. W ocenie warmińsko-mazurskich samorządowców, jest to szczególnie aktualne w obecnej sytuacji geopolitycznej, związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

Ogłoszenie Roku Immanuela Kanta ma być również okazją do przypomnienia jego związków z regionem. Niemal całe życie spędził on w Królewcu, wyjeżdżał z tego miasta sporadycznie. Jednym z miejsc, które odwiedził była mazurska Gołdap, a po studiach pracował jako domowy nauczyciel w Jarnołtowie w powiecie ostródzkim.

Czteroletni pobyt młodego Kanta jako prywatnego nauczyciela w majątku Fryderyka von Hülsena w Jarnołtowie oraz jego wizyta u przyjaciela, generała von Lossowa w Gołdapi, która była najdłuższą podróżą jaką podjął w swoim życiu, bezsprzecznie przyczyniły się do ukształtowania późniejszych postaw i myśli wybitnego filozofa — podkreślił sejmik.

W obu tych miejscowościach są upamiętnienia związane z pobytem Kanta - w Gołdapi pomnik przy ul. Lipowej, a w Jarnołtowie pamiątkowa tablica i rzeźba przedstawiająca filozofa.

W stanowisku przyjętym podczas grudniowej sesji warmińsko-mazurski sejmik zwrócił się też do szkół, instytucji kultury, organizacji społecznych i mediów z województwa o włączenie się w działania popularyzujące postać i dorobek filozofa.

W poniedziałek, 12 lutego o godz. 10.30 w 220. rocznicę śmierci Immanuela Kanta nastąpi symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem filozofa w obecności marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego. Następnie o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Krótkiej 1 w Gołdapi odbędzie się spotkanie z samorządowcami.

Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprezentowało również nową stronę internetową poświęconą postaci filozofa z Królewca. Na stronie znajdują się niezwykle cenne materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, dokumentujące życie akademickie Uniwersytetu Albrechta w Królewcu w okresie życia i działalności Kanta. To obecnie ponad 350 skanów, którym towarzyszą opracowane indeksy oraz regesty.

(PAP) autor: Marcin Boguszewski; tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5