Nasz urząd pracy najlepszy w województwie!

2024-01-30 23:34:34(ost. akt: 2024-02-08 09:08:38)

Autor zdjęcia: Fb/Wojciech Hołdyński

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia otrzymał nagrodę I stopnia za szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2023 roku.
27 stycznia obchodzony jest w naszym kraju Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to zostało ustanowione na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Upamiętnia ono podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Polska była jednym z pierwszych krajów europejskich, które powołały do życia państwową służbę zatrudnienia.

Z tej okazji w piątek, 26 stycznia, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się coroczna konferencja z tej okazji. Obchodzone Święto stanowi okazję do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi, a przede wszystkim do szczególnego wyróżnienia i uhonorowania tych, którzy swoim zaangażowaniem wyróżniają się w codziennej pracy.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński na wniosek kapituły przyznał nagrody dla wyróżniających się powiatowych urzędów pracy. Za „Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2023 roku" nagrody otrzymały trzy placówki - w Gołdapi, Iławie i Lidzbarku Warmińskim.

Spotkanie było również okazją do wręczenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla odznaczeń państwowych. Wśród uhonorowanych była Urszula Malinowska, specjalista ds. programów w PUP w Gołdapi, która została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Z kolei Miron Sycz, Wicemarszałka Województwa wręczył nagrody i wyróżnienia indywidualne dla pracowników urzędów, którzy w sposób wyróżniający się wykonują powierzone obowiązki. Wśród nich znalazła się Monika Bida, kierownik działu ewidencji i świadczeń gołdapskiego urzędu pracy.

Spotkanie miało specjalny charakter z jeszcze jednego powodu. Po 45 latach pracy, w tym ponad trzydziestu w publicznych służbach zatrudnienia, na zasłużoną emeryturę przechodzi Wiesław Drożdżyński, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

PUP Gołdap, opr. tom


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5