Kto pracował nielegalnie w ubiegłym roku?

2024-01-13 12:30:55(ost. akt: 2024-01-13 12:31:21)

Autor zdjęcia: arch.W-MOSG

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2023 roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach w 150 firmach. Kontrolami objęto prawie 5 550 obcokrajowców.
W 2023 roku większość nielegalnie zatrudnionych stanowili obywatele Ukrainy 70% (2022 rok-67%). Funkcjonariusze SG stwierdzili również, że 12 % Białorusinów pracowało niezgodnie z przepisami (2022 rok- 9%). Na trzecim miejscu byli obywatele Gruzji 6% (2022 rok-10%).

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia, czy umowy, powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu czy oświadczeniu.

Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowie 20% (2022 rok-29%), w usługach 17% (2022 rok-7%), w firmach pośredniczących w zatrudnianiu 16% (2022 rok- 20%), natomiast w gastronomii 11% (2022 rok-16%).

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 28% obcokrajowców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim (2022 rok-25%), w mrągowskim 13% (2022 rok-7%), w ełckim 11% (2022 rok-13%), ostródzkim 7% (2022 rok- 8%). Natomiast w powiecie giżyckim i kętrzyńskim po 6%, (w analogicznym okresie 2022 roku również wykazano, że w tych powiatach pracowało niezgodnie z przepisami po 6 % ).

Za popełnione wykroczenia sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 160 tys. zł.

W-MOSG

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5