Hura! Mamy to! Program Erasmus+ w naszej szkole!

2016-10-11 21:48:48(ost. akt: 2016-10-17 15:03:07)
Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach jest beneficjentem międzynarodowego programu Erasmus+ – partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna. Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć placówka pozyskała ponad 20 000 euro.
– Projekt „A child is a world – Dziecko jest całym światem” realizowany będzie ze szkołami z Turcji, Włoch, Rumunii, Niemiec, Bułgarii oraz Łotwy i trwać będzie dwa lata – mówi Agnieszka Jaszkowska, dyrektor szkoły w Rękusach.

– Przedsięwzięcie przewiduje szereg działań, których głównych celem jest poprawa jakości kształcenia oraz wymiana doświadczeń na polu międzynarodowym. Z myślą o uczniach powstaną nowe koła zainteresowań, a nauczyciele wezmą udział w szkoleniach.

– Uczniowie będą mieli okazję współpracować ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich m.in. podczas realizacji działań z zakresu sztuki, kultury, turystyki, sportu – dodaje Elżbieta Orchowska, koordynatorka projektu w szkole, na co dzień nauczycielka języka angielskiego, plastyki i techniki. – Promować będziemy grę w szachy oraz gry i tańce regionalne. Nie zabraknie konkursów i wycieczek, z których najważniejszymi będą niewątpliwie spotkania wybranych uczniów szkoły z dziećmi w Rumunii i Niemczech.

Właśnie powstaje strona internetowa projektu, a uczniowie z Rękus prężnie pracują nad logo. Szczegóły dotyczące harmonogramu działań na cały rok ustalone zostaną na początku listopada podczas spotkania koordynatorów projektu we Włoszech.

– Uczestniczyłam już w szkoleniu dla beneficjentów programu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, gdzie dumnie reprezentowałam naszą szkołę - wyjaśnia Elżbieta Orchowska. – Jest to nie lada wyróżnienie zważywszy na fakt, że wśród 279 beneficjentów programu w Polsce tylko 65 to szkoły podstawowe.

W województwie warmińsko-mazurskim we wszystkich typach szkół realizowanych będzie tylko 11 projektów. Wśród nich znalazła się placówka z Rękus. Jak sugeruje tytuł „A child is a world – Dziecko jest całym światem” to właśnie uczeń stanowić będzie "serce" przedsięwzięcia, ale działania związane z realizacją zadań obejmą całą społeczność szkolną. Celem będzie nie tylko podnoszenie kompetencji językowych uczniów oraz ich umiejętności z zakresu TIK, ale przede wszystkim otwarcie ich na świat i uwrażliwienie na inną kulturę. Podniesienie ich motywacji do nauki oraz wyrobienie poczucia własnej wartości i nabranie pewności siebie, jakże niezbędnej w dzisiejszym świecie, to kolejne założenia programu.

W ramach realizacji projektu zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele odbędą szereg szkoleń. Dzieci będą korespondować ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i wspólnie wykonywać różne projekty. Nie zabraknie wycieczek, konkursów i kółek zainteresowań. Największą nagrodą będzie z pewnością udział wybranych uczniów w międzynarodowym spotkaniu w Rumunii i Niemczech. Regulamin wyboru uczniów dostępny będzie na stronie internetowej szkoły.

– Na razie nasi uczniowie pełni zapału zabrali się za projektowanie logo projektu i muszę przyznać, że pomysły mają świetne – podsumowuje koordynatorka projektu.Źródło: Artykuł internauty

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5