Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

NATURA - NIE BZDURA !

NATURA - NIE BZDURA !

NATURA – NIE BZDURA !
Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym spowodowane są przez naturalne procesy fizyczne i chemiczne wywołane działalnością człowieka. Relacje jakie zachodzą pomiędzy nimi uwarunkowane były i będą potrzebą zaspokajania przez człowieka jego potrzeb. Degradacja środowiska przyrodniczego, szczególnie uwidacznia się
w zanieczyszczeniu powietrza oraz wody. Prowadzi to, do zmniejszania różnorodności biologicznej, a tym samym do ubożenia ekosystemów, siedlisk i zwierząt. Wpływa też niekorzystnie na stan zdrowia człowieka. Stąd, wynikła konieczność podejmowania działań, zmierzających do ochrony środowiska i zasobów przyrody. Takiego zadania podjęli się Aktywni wraz z Absolwentami z Hufca Pracy 14-9 w Giżycku. Do najważniejszych z nich należało:
1. Ochrona lasu. Inicjatywa objęła swym zasięgiem działania w ramach akcji prowadzonej przez Lasy Państwowe, a mianowicie sadzenie lasu. Cała akcja została zorganizowana przez Aktywnych z HP, którzy nawiązali współpracę z Nadleśnictwem Borki. W dniu 10 kwietnia br. Aktywni chwycili za wiadra z sadzonkami dębu, szpadle i wyruszyli na przygotowaną uprzednio leśną polanę. Przy dużym zaangażowaniu młodych ekologów udało się posadzić spory fragment przyszłego dębowego lasu.
2. Akcja „Tydzień dla Ziemi”. Aktywni, od 15 kwietnia br. zaangażowali się
w największą pod względem zasięgu akcję ekologiczną na Warmii i Mazurach, która organizowana jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Głównym organizatorem akcji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tegorocznej akcji, aktywni zorganizowali i przeprowadzili inicjatywę pod hasłem „Sprzątamy dla Ziemi”. Młodzież z wielkim zapałem i motywacją posprzątała teren przyległy do szkoły oraz sąsiadująca z nim posesja zakładu pracy - ZAZ. Ponadto, młodzież wyszła z inicjatywą współpracy z właścicielem Gospodarstwa Ogrodniczego, pomagając przy uprawie roślin i warzyw. W zamian za okazaną pomoc uczestnicy otrzymali sadzonki, które posadzą w szkolnym ogródku.
3. Sprzątanie ścieżki edukacyjnej „Quercus” w Lesie Miejskim w Giżycku pod hasłem „Szlakiem naturalnych zmian”. Młodzież znając zagrożenie dla środowiska przyrodniczego jakie stanowią wszelkiego rodzaju śmieci i odpady pozostawione w lesie ruszyła z wielkim zapałem do jego posprzątania. Dodatkowo, uczestnicy ustawili ekologiczne tabliczki z napisami „Chrońmy las i jego mieszkańców”, „Jesteśmy przyjaciółmi lasu” przy stawie, w którym zamieszkują np. chronione płazy, takie jak żaba moczarowa. Pod koniec dnia, został zorganizowany marsz leśny, podczas którego młodzież zaprezentowała mnóstwo znalezionych śmieci skandując przy tym hasło: „Las to też nasz dom”. Wartym podkreślenia jest to, iż w Lesie Miejskim istnieją pomniki przyrody, tj. 650 – letni dąb „Wojciech” oraz dęby „Dowejko” i „Domejko”, o które należy dbać.
4. Pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii. Młodzież HP 14 – 9 w oparciu o zdobytą wiedzę związaną z wykonaniem kolektorów słonecznych postanowiła udoskonalić swoje projekty. W tym celu dokonuje badań skuteczności pozyskiwania energii przy użyciu własnoręcznie wykonanych i zmodyfikowanych kolektorów. Po kilkumiesięcznych zmaganiach grupa młodzieży z Klubu Aktywnych, pracująca pod okiem opiekuna osiągnęła zamierzony cel. Kolektory słoneczne są gotowe, działają poprawnie i spełniły zamierzony rezultat.
5. Zbiórka zużytych baterii. Wprowadzone do środowiska wszelkiego rodzaju baterie
i akumulatory powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Zmniejszają też wydajność oczyszczalni ścieków. W związku z tym, może nastąpić skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego też, młodzi ludzie, należący do grupy Aktywnych, rozumiejąc zagrożenie jakie stanowią akumulatory głównie na zawartość ołowiu i niklu, podjęła intensywne działania, w celu zmniejszenia owego niebezpieczeństwa. W budynku szkoły w widocznym dla wszystkich miejscu został ustawiony pojemnik do zbiórki zużytych baterii. Odbiór zebranych baterii planowany jest pod koniec obecnego roku szkolnego.
6. Drzewko za makulaturę. Młodzież z Klubu Aktywnych uczestniczyła w V edycji akcji pt. „Drzewko za makulaturę”. Celem tego przedsięwzięcia było i jest zachęcanie przez młodzież całej społeczności szkolnej oraz środowiska domowego do zbiórki surowców wtórnych i segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Głównym punktem działań było zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania lasów i zieleni miejskiej. Młodzież po przekazaniu zebranej makulatury (120kg) do punktu zbiórki surowców wtórnych otrzymała sadzonki drzewek i krzewów, które zostały posadzone na terenie szkoły.
Celem wszystkich działań młodzieży z Klubu Aktywnych i Absolwentów było m.in. rozwijanie własnych zainteresowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody na Ziemi, rozwój kluczowych kompetencji społecznych, motywacja do krytycznego myślenia oraz umiejętność pracy w grupie.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Kieda oraz opublikowany na portalu Giżycko: Natura to nie bzdura
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5