Bezrobotnych w powiecie giżyckim we wrześniu więcej niż rok temu

2023-10-26 09:00:00(ost. akt: 2023-10-26 09:04:03)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Według stanu na koniec września 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1275 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 8,2% w porównaniu ze stanem z końca września ubiegłego roku.
W omawianym miesiącu zarejestrowało się 229 bezrobotnych, natomiast ewidencję Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku opuściły 173 osoby.

Kobiety, zarejestrowane we wrześniu br., w liczbie 131 - stanowiły 57,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się 182 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 79,5% ogółu rejestrujących się.

Na koniec września w rejestrach urzędu pozostawało 1109 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 87% ogółu zarejestrowanych – oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku - ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 3,7 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 128 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 15 miejscami pracy subsydiowanej.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5