Oferenci chcą więcej niż wynosi budżet inwestycji

2023-10-19 11:06:11(ost. akt: 2023-10-19 11:14:30)

Autor zdjęcia: Katarzyna Tomaszewicz

W kolejnym już przetargu na budowę obwodnicy w Giżycku wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę 109,4 mln zł zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, najwyższą 137,3 mln zł, firma Trakcja z Warszawy.W obecnym przetargu, tak jak w poprzednim, złożone oferty przekroczyły przeznaczony na to budżet, który wynosił 59 437 500, 00 zł.
- Obwodnica Giżycka jest inwestycją, na którą czekają mieszkańcy miasta. To zatem oczywiste, że podejmiemy wszelkie decyzje konieczne do tego, aby ona powstała. Nie będziemy szczędzić sił i środków, aby rozbudowywać polską sieć drogową, zwłaszcza w regionach strategicznie istotnych dla mobilności militarnej - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- W obecnym przetargu, tak jak w poprzednim, złożone oferty przekroczyły nasz budżet, który wynosił 59 437 500, 00 zł. Podjęliśmy jednak decyzję, że tym razem nie będziemy unieważniać postępowania i po sprawdzeniu ofert wystapiliśmy o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania.
Termin realizacji i kryteria oceny ofert - informuje GDDKiA w Olsztynie.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.


Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km.

Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów. Osiągniemy to poprzez dostosowanie parametrów odcinka DK59 do obecnie wymaganych standardów BRD. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5