Miasto czeka na opinie na temat projektu "Strategii Rozwoju Giżycka"

2023-09-18 08:52:48(ost. akt: 2023-09-18 09:45:53)

Autor zdjęcia: gizycko.pl K. Zadroga

Na zgłoszenie uwag do "Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030" miasto czeka do 25 września. Uwagi można także przekazać osobiście podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, 21 września.
Uwagi i propozycje można zgłaszać do dwóch dokumentów:
- Strategia Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030,
- Diagnoza sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej Miasta Giżycka.

Aby przekazać swoje uwagi do projektu można wypełnić ankietę online:
https://gizycko.wdialogu.pl/konsultacje/ankieta/strategia-rozwoju-miasta-gizycka,WG9M/

lub tradycyjnie: poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Giżycku (osobiście lub pocztą na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, decyduje data wpływu do urzędu) lub wysłanie mailem na: strategia@gizycko.pl. Ankiety papierowe dostępne są także w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 7.

Uwagi i opinie można przekazać również w formie ustnej lub pisemnej podczas dyżuru konsultacyjnego 21 września 2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w sali konferencyjnej.

Projekt „Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030” oraz formularz zgłaszania uwag jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. 122, a także opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w BIP.

Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz w BIP.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5