Kultura bez granic - projekt realizowany przez gminę Ryn

2023-04-13 08:00:00(ost. akt: 2023-04-06 14:30:13)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Arch. Miasto i Gmina Ryn

Gmina Ryn realizuje projekt pod nazwą: Kultura bez granic – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne.
Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo
Działanie: Infrastruktura kultury
Poddziałanie: Instytucje kultury
 
Celem projektu jest doposażenie sali widowiskowej RPEKiT i sali prób muzycznych w niezbędny sprzęt kinowy i sceniczny oraz sprzęt muzyczny dla wykorzystania potencjału istniejącej już infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia w ww. projekcie:
 
Część I – dostawa i montaż sprzętu kinowego i scenicznego
Cine Project Polska Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 45A, 60-316 Poznań
 
Część II – dostawa i montaż sprzętu muzycznego
Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek
 
Wartość projektu ogółem: 589 425,84 zł
Dofinansowanie projektu: 474 085,30 zł

 
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.05.2023 r.
2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5