W II LO w Giżycku powstanie oddział mistrzostwa sportowego

2023-02-28 15:49:35(ost. akt: 2023-02-28 15:55:31)

Autor zdjęcia: Arch. powiatgizycki.pl

Powiat Giżycki zawarł umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Czwórka Giżycko”, które celem jest określenie współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku a Klubem w zakresie realizacji programu szkolenia sportowego w oddziale mistrzostwa sportowego.
Powiat Giżycki reprezentowali: starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski i wicestarosta Mateusz Sieroński, natomiast Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Giżycko”: prezes Iwona Kochanowska i sekretarz Krzysztof Maksimowski.

- Szkolenie sportowe prowadzone będzie w oparciu o program szkolenia sportowego dla piłki siatkowej opracowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej, zatwierdzony przez ministra właściwego dla kultury fizycznej - informuje Starostwo Powiatu Giżyckiego.

Sportowym celem tworzonego oddziału jest przygotowanie zawodników do udziału w zawodach oraz uczestnictwa w reprezentacji kadry województwa i Polski.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5