Burmistrz ogłosił konkurs grantowy na przyszły rok

2022-11-17 09:22:04(ost. akt: 2022-11-17 09:28:01)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

W środę, 16 listopada 2022 r. burmistrz Giżycka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka na rok 2023.
Konkursy ogłoszono w sześciu kategoriach i na każdą przeznaczono określoną kwotę:

- ochrona zdrowia – 100 000 zł,
- pomoc społeczna – 72 500 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 000 zł,
- sport i kultura fizyczna – 438 000 zł,
- ochrona zwierząt – 140 000 zł,
- ekologia – 37 500 zł.

Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 8 grudnia 2022 r.
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 8 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).
ona2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5