Diamentowi pracodawcy i przyjaciele szkoły

2022-10-14 14:06:22(ost. akt: 2022-10-14 14:37:04)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Diamenty, nagrody, wyróżnienia i przede wszystkim życzenia podziękowania i gratulacje towarzyszyły pedagogom i pracodawcom uczestniczącym w powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku, wicestarosta Mateusz Sieroński złożył życzenia pracownikom oświaty, w tym także 2 psychologom z Ukrainy zatrudnionym w powiatowych szkołach, którzy obchodzili ukraińskie święto oświaty 2 października. Podziękował także Małgorzacie Mieńko z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji za akcję na rzecz uchodźców z Ukrainy. Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski przyznał nagrody wyróżniającym się w swojej codziennej pracy nauczycielom oraz dyrektorom. Przyznano też Diamenty 2022 wyróżniając i doceniając zasługi lokalnych pracodawców, którzy od lat współpracują ze szkołami średnimi ucząc zawodu kolejne pokolenia uczniów.

Fot. Renata Szczepanik


- Bez pracodawców i przyjaciół kształcenia zawodowego trudno byłoby realizować nauczanie zawodowe uczniów. Wspólnie z dyrektorami szkół zawodowych zastanawialiśmy się, jak możemy podziękować i uhonorować tych, którzy wspierają nas w kształceniu zawodowym. Postanowiliśmy wręczać im diamenty, a jak wiadomo, o diamentach wiele osób marzy, ale nie każdy może je otrzymać. Nasze Diamenty symbolizują wyjątkową wartość - podkreśliła Małgorzata Czopińska, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. - Diamenty przyznajemy w dwóch kategoriach: Przyjaciel Zawodowców i Pracodawca Przyjazny Zawodowcom.

Tytuł Przyjaciela Zawodowców otrzymała Anna Skass, wieloletnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, zaś tytuł Pracodawca Przyjazny Zawodowcom otrzymali: Mała Gastronomia Jolanta Podgórska w Giżycku, Zakład Stolarski Andrzej Daszkiewicz w Giżycku, Hydramet w Giżycku, Urząd Skarbowy w Giżycku, Urząd Miejski w Giżycku, Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie.

Fot. Renata Szczepanik

- To uhonorowanie wielu lat mojej pracy, wielu przedsięwzięć i działań w ramach partnerstwa lokalnego, dni kariery zawodowej, współpracy doradcy zawodowego z uczniami, kiedy współpraca urzędu ze szkołami zawodowymi i pracodawcami coraz bardziej się zacieśniała. Zawsze staraliśmy się słuchać obu stron i być łącznikiem pomiędzy lokalnym biznesem a szkołami - mówiła była szefowa giżyckiego urzędu pracy Anna Skass odbierając swój diament. - Chodziło głównie o to, by młodzież nie zagrzewała miejsca w naszym urzędzie i statystykach. Kiedyś mieliśmy ponad osiem tysięcy bezrobotnych, dziś niespełna tysiąc. Jak wiadomo nic w życiu nie jest stałe i rynek pracy podobnie jak kształcenie zawodowe również się zmienia.

Fot. Renata Szczepanik

Nagrody Starosty przyznane nauczycielom

Marzanna Lech - Zespół Szkół Zawodowych
Przez wiele lat swojej pracy Pani Marzanna Lech wykazuje się inicjatywą i aktywnym działaniem w tworzeniu i promowaniu oferty szkoły, organizuje uroczystości i imprezy kulturalne wykraczające poza podstawowe obowiązki nauczyciela. Jest autorką i inicjatorką wielu akcji społecznych mający na celu pomoc uczniom. Przygotowuje młodzież do egzaminów zawodowych w których otrzymują oni wysokie wyniki
Marta Fedusio - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
Będąc nauczycielem przedmiotów zawodowych ( budownictwo) przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych, w których uzyskują wyniki powyżej średniej wojewódzkiej. Organizuje wyjazdy uczniów na Targi Expo do Warszawy. Współpracuje Warmińsko- Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa stwarzając możliwość uzyskiwani przez zdolnych uczniów nagród za szczególne osiągnięcia związane z kierunkiem kształcenia. Była bardzo zaangażowana w przygotowanie uroczystości nadania nazwy szkole współtworząc wystawę „20 lat minęło” na Pasażu oraz przygotowując prezentację na galę
Anna Gałczyńska - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Rozbudowała warsztat informacyjny biblioteki szkolnej poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu wypożyczeni. Pracowała w zespole na opracowaniem wniosku do Narodowej Agencji programu Erasmus o przyznanie szkole akredytacji w sektorze „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Akredytacja została szkole przyznana
Katarzyna Wójtowicz - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Była współtwórcą cyklu konferencji naukowych organizowanych przez Ośrodek, w tym „Oswoić lęki i trudności dziecka” pod patronatem Pierwszej Damy.Była autorem i realizatorem innowacji „Kolorowa matematyka”. Brała udział w realizacji wielu projektów. W ramach projektu ” Współpraca sukcesem w terapii” była współautorem informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością z terenu powiatu giżyckiego. Organizuje międzyprzedszkolne konkursy. Jest autorem wielu akcji społecznych na terenie Ośrodka angażując do udziału w nich rodziców dzieci.
Elżbieta Bogdańska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Promuje czytelnictwo wśród słuchaczy organizując konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze. Promuje szkołę w środowisku lokalnym.
Alina Ożańska - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Czynnie uczestniczy w realizacji zadań placówki oraz w realizowanych przez PORE projektach. Prezentowała nauczycielom z Litwy i Łotwy swój warsztat pracy. Reprezentowała PORE podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkól Promujących Zdrowie. Będąc prelegentką na konferencji przedstawiała dobre praktyki i omawiała temat ‘Klimat szkoły- tworzymy go razem”. Prowadzi w Poradni Szkołę dla rodziców oraz zajęcia dla nauczycieli
Martyna Michalkiewicz - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Bardzo zaangażowana we współpracę z Domem Pomocy Społecznej prowadząc z wychowankami działanie społeczne „ Integracja międzypokoleniowa”. Pełniła funkcję koordynatora programu w celu uzyskania certyfikatu „ Szkoła Przyjazna Środowisku”. Jest inicjatorem i realizatorem wielu wydarzeń i konkursów dla uczniów MOS-u
Mariola Plaugo - I Liceum Ogólnokształcące
Jest autorką i koordynatorką projektu z programu Erasmus +. Z własnej inicjatywy organizuje dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki
Marta Buczyńska - II Liceum Ogólnokształcące
Jest współautorem założenia przy szkole stowarzyszenia” Aktywni z Gizewiuszem”. Powołała też w szkole prężnie działające koło wolontariatu. Jest realizatorem wielu wydarzeń na terenie szkoły, angażuje uczniów do udziału w akcjach społecznych i konkursach. Podczas nauki zdalnej założyła w szkole Punkt Konsultacji zawodowych, który działa także w czasie nauki stacjonarnej

Fot. Renata Szczepanik

Nagrody Starosty przyznane dyrektorom

Bożena Giedziuszewicz – dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
- realizacja strategicznego projektu dotyczącego czytelnictwa w której wzięli udział nauczyciele z naszego powiatu, Litwy i Łotwy
- realizacja projektu skierowanego do metodyków i nauczycieli
- współorganizacja wojewódzkiej konferencji matematycznej
- organizacja przez wiele miesięcy pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Nawiązanie tym zakresie współpracy ze szkołami w terenie i świetlicami wiejskimi, aby móc reagować na konkretnie złożone potrzeby
Iwona Motus – dyrektor MOS-u
- udział szkoły w wielu akcjach społecznych na terenie środowiska lokalnego
- udział w wielu projektach, programach mających rzeczywisty wpływ na zmianę zachowań wychowanków
- realizacja wielu działań wolontariackich dzięki czemu Ośrodek zakwalifikował się do Akcji Qurier Świętego Mikołaja
Małgorzata Rakowska- Ożga - dyrektor ZSZ
- udział uczniów w praktykach zawodowych za granicą w ramach projektu z programu Erasmus
- udział uczniów w akcjach społecznych, organizacja konkursów branżowych
Anna Dec- dyrektor II LO
-poszerzenie w ubiegłym roku szkolnym oferty o klasę mistrzostwa sportowego i klasę dwujęzyczną
- realizacja przez szkołę projektu z programu Erasmus
- realizacja przez szkołę dwóch autorskich innowacji pedagogicznych
Jerzy Janowski – dyrektor ZSEiI
- duże zaangażowanie szkoły nad stworzeniem miejsc pobytu w internacie uchodźcom z Ukrainy
- udział uczniów w praktykach zawodowych za granicą w ramach projektu z programu Erasmus
Iwona Rosa - dyrektor I LO
- 100% zdawalność matury w ostatnim roku
- udział uczniów w etapie okręgowym i centralnym olimpiad i konkursów
- realizacja projektu z programu Erasmus dzięki czemu uczniowie mogli poznawać Grecję i kulturę grecką
– bardzo duży wkład pracy w organizację oddziału przygotowawczego dla młodzieży z Ukrainy
Jarosław Kulchawik – dyrektor ZSKŚiA
- udział uczniów w etapie okręgowym i centralnych olimpiad branżowych
- udział uczniów w praktykach zawodowych za granicą w ramach projektu z programu Erasmus
- duże zaangażowanie szkoły nad stworzeniem miejsc pobytu w internacie uchodźcom z Ukrainy
Beata Bobieni – dyrektor CKZiU
- organizacja dodatkowych szkoleń rozwijających kompetencje dla słuchaczy
- organizacja i udział słuchaczy w akcjach społecznych na terenie miasta
Justyna Matelak – dyrektor SOSW
- organizacja przez szkołę Regionalnego Mittingu Olimpiad Specjalnych w pływaniu
- realizacja przez szkołę wielu innowacji pedagogicznych, udział społeczności szkolnej w programy i projekty
- organizacja tygodniowych wyjazdów uczniów na zieloną szkołę
- organizacja przez szkołę wielu konkursów, w tym wojewódzkich
- duże zaangażowanie w budowę sali gimnastycznej przy szkole
Renata Szczepanik


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5