Wojewoda wzywa do wygaszenia mandatu giżyckiej radnej

2022-09-21 12:06:05(ost. akt: 2022-09-21 13:21:05)
Jadwiga Małgorzata Mistera, dyrektor ds. pielęniarstwa w Giżyckiej Ochronie Zdrowia, radna Rady Miejskiej w Giżycku

Jadwiga Małgorzata Mistera, dyrektor ds. pielęniarstwa w Giżyckiej Ochronie Zdrowia, radna Rady Miejskiej w Giżycku

Autor zdjęcia: Zuzanna Ołdakowska

Do Rady Miejskiej w Giżycku wpłynęło pismo od wojewody warmińsko-mazurskiego wzywające Radę do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej Jadwigi Małgorzaty Mistery.
Radni mają 30 dni na podjęcie uchwały (od daty otrzymania wezwania). W przypadku braku reakcji Rady, wojewoda na podstawie ustawy wyda zarządzenie zastępcze wygaszające mandat radnej Mistery. Pismo w tej sprawie otrzymali wszyscy radni RM w Giżycku.

- Radna Mistera przyjmując pełnomocnictwa na reprezentowanie prezesa spółki zarządzającej giżyckim szpitalem występowała w podwójnej roli - z jednej strony jako radna głosowała np. za przyznaniem szpitalowi pomocy finansowej (organ stanowiący), z drugiej jako pełnomocnik prezesa była uprawniona do wydawania tych pieniędzy (organ wykonawczy). W istocie zarządzała majątkiem miasta/szpitala, który sama uchwalała. Jest to oczywista sprzeczność trójpodziału władzy, co zauważył wojewoda - tłumaczy radny Paweł Andruszkiewicz. - Już w czerwcu podczas sesji nadzwyczajnej doszło do głosowania ws. wygaszenia jej mandatu, ale koalicja rządząca wywodząca się z Giżyckiego Porozumienia Obywatelskiego obroniła swoją koleżankę Jadwigę Misterę, wywodzącą się z tego samego ugrupowania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem majątku komunalnego gminy, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem prowadzenia takiej działalności.

W czerwcu br. wojewoda zwrócił się do Rady Miejskiej w Giżycku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i poinformowanie go o jego wynikach. W połowie lipca organ nadzoru ponowił wystąpienie w tej sprawie.

Z uwagi na brak reakcji Rady Miejskiej, wojewoda 10 sierpnia wystąpił do burmistrza Giżycka o udzielenie informacji, czy radna Jadwiga Małgorzata Mistera po objęciu mandatu radnej była zatrudniona w Giżyckiej Ochronie Zdrowia sp. zo.o., której właścicielem jest samorząd Giżycka oraz o wskazanie jakie stanowisko tam zajmuje, od kiedy oraz czy realizuje tam zadania związane z zarządzaniem lub jest przedstawicielem badź pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności.

Z przekazanych wojewodzie dokumentów wynika, że radna Mistera w chwili objęcia mandatu radnej była zatrudniona w spółce Szpital Giżycki (w upadłości) na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa.

1 lipca 2020 r. nastąpiło przejęcie zakładu pracy przez spółkę Giżycka Ochrona Zdrowia, gdzie radna nadal zatrudniona jest na tym samym stanowisku.
W marcu 2022 r. prezes GOZ upoważnił Jadwigę Małgorzatę Misterę do zastępowania go wobec podmiotów trzecich, występowania w imieniu prezesa zarządu i składania w jego imieniu oświadczeń, w tym materialno-prawnych do kwoty 50 tys. zł. Dlatego - zdaniem wojewody - należy uznać, że od 14 marca 2022 r. radna jest pełnomocnikiem spółki prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a to zgodnie z ustawą skutkuje wygaśnięciem mandatu radnej.

Jak czytamy w piśmie wojewody, Rada Miejska w Giżycku - pomimo ustawowych przesłanek do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej oraz upływu terminu do jej podjęcia - do dziś takiej uchwały nie podjęła.
W razie bezskutecznego upływu 30 dni na podjęcie uchwały, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu giżyckiej radnej.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5