Rozpoczął się sezon grzewczy w PEC

2022-09-22 12:00:00(ost. akt: 2022-09-19 13:44:03)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Rozpoczął się sezon grzewczy. Część wspólnot mieszkaniowych uruchomiła ogrzewanie w swoich budynkach. Czy wszystkim wystarczy opału? Jak najlepiej przygotować się do zimy? Czy czekają nas kolejne podwyżki opłat za ogrzewanie? Na temat obecnej sytuacji w PEC rozmawiamy z Grzegorzem Borzymowskim, dyrektorem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Giżycku.
- Rozpoczyna się sezon grzewczy. Czy miasto jest zabezpieczone w opał na całą zimę?
- Przygotowania PEC-u do sezonu trwają. Obecnie na placu znajduje się paliwo, które przy górnej granicy widełek prognostycznych wystarczy do końca stycznia. Już teraz należy myśleć o dłuższym okresie i działając w warunkach dużej niepewności na rynku, składać zamówienia na węgiel. Obecnie trwają rozmowy z bankami na temat kredytu na kolejne partie. Zaznaczę tylko, że nie zaczęto jeszcze spłacać finansowania zapasu znajdującego się na placu.

- Wiąże się to z kolejnymi podwyżkami cen taryfowych?
- Tak, ponieważ na przełomie września i października rozpocznie się wykorzystywanie zgromadzonych zapasów nabytych z kredytu po wysokich cenach. Ceny te muszą gwarantować spłaty zaciągniętych zobowiązań. Pewną ulgą dla gospodarstw domowych oraz innych podmiotów wrażliwych ma być wprowadzenie ograniczeń cen energii cieplnej do poziomu średniej ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych z dnia 31 marca 2022 r., powiększonej o wskaźnik referencyjny. Z tytułu stosowania niższych cen, PEC-owi będzie przysługiwała rekompensata. Jest to dobra wiadomość dla gospodarstw domowych, ale również dla PEC, ponieważ zmniejsza to ryzyko płynnościowe. Odrębną kwestią jest natomiast jakość aktu prawnego wprowadzającego zasady ustalania stawek i rekompensat.

- Miasto zamierza przejąć spółkę, by między innymi pozyskiwać zewnętrzne źródła dochodu, jak na przykład dofinansowanie z programów rządowych. Czy samorząd miejski wykupił już udziały pracowników?
- Z pewnością, znacznym ułatwieniem prowadzenia działalności będzie objęcie przez gminę udziałów w spółce. Umożliwi to korzystanie z niedostępnych do tej pory środków pomocowych, ale również zmieni sposób postrzegania spółki na rynku przez np. komercyjne instytucje finansujące. Przeprowadzenie transakcji zostało zaplanowane w okresie od 15-26 września 2022 r. Na chwilę obecną większość udziałowców stanęła już do umowy.

- PEC planuje budowę nowej kotłowni, tym razem gazowej. Czy rozwiąże to problem zanieczyszczeń w mieście?
- W zamierzeniach PEC-u jest budowa przy ulicy Sikorskiego nowej kotłowni opalanej gazem, co stanowi jeden z etapów modernizacji systemu ciepłowniczego. Gaz ziemny jest dziś paliwem drogim, natomiast z różnych względów budowa kotłowni w tej technologii jest uzasadniona.
Funkcjonowanie kotłowni przy ul. Sikorskiego jest niezbędne dla utrzymania mocy na niezbędnym poziomie, co wynika z uregulowań prawnych w tym zakresie. Jednocześnie kotłownia zanieczyszcza bezpośrednią okolicę, głównie poprzez pył przenoszony z placów składowych przez wiatr, ale w pewnym stopniu również bezpośrednio z komina. Nowa kotłownia rozwiąże problem zanieczyszczeń stałych całkowicie.

- Kotłownia przy ulicy Sikorskiego pracuje w starszej technologii, a mimo to dzięki jej funkcjonowaniu mamy tańszą energię cieplną. Jak to możliwe?
- Kotłownia przy ulicy Sikorskiego nie musi być eksploatowana, ponieważ moc pozostałych źródeł jest do określonego zakresu temperatur wystarczająca, natomiast występuje tu paradoks. Jest to jednostka o najmniejszej mocy, pracująca w starszej technologii niż kotłownia przy Osiedlu XXX-lecia, przez co jest mniej sprawną jednostką. Należy mieć jednak na uwadze to, że w przeciwieństwie do wspomnianego źródła, nie znajduje się w systemie ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2. Oznacza to, że nie wymaga rozliczenia uprawnień od tony spalonego węgla o wartości ok. 800 zł. Koszty zmienne, które znalazły się w ostatnim wniosku taryfowym są w związku z tym niższe o około 1,6 mln zł i dzięki temu energia cieplna jest tańsza.

- Celem PEC-u jest również dywersyfikacja stosowanych paliw.
- Przypomnę tylko, że w przeszłości korzystny ekonomicznie był olej opałowy, kilka lat temu eksperci wskazywali na kogenerację, jako technologię przyszłości, natomiast obecnie instalacje te w zdecydowanej większości „stoją”, ponieważ produkcja prądu i ciepła w skojarzeniu przynosi straty. W zasobach PEC będzie to źródło szczytowe, zapewniające wypełnianie ustalonego w umowie minimalnego wolumenu zużycia paliwa. W przypadku, gdy ceny gazu będą wysokie w porównaniu do innych nośników energii, na ceny ustalone w taryfie nie będą miały praktycznie żadnego przełożenia.

- Czy to oznacza, że w przyszłości może się okazać, że spalanie gazu ziemnego stanie się bardziej opłacalne, niż np. węgla obarczonego podatkiem węglowym, o którym coraz częściej się wspomina?
- Możliwa stanie się zmiana koncepcji pracy kotłowni Sikorskiego, która nie będzie już źródłem szczytowym, a zostanie w znacznym stopniu dociążona. Nie będzie tak tanio, jak przy wykorzystaniu najtańszego paliwa dla całej mocy, ale na tym polega dywersyfikacja, aby wygładzać zmienność na rynku paliw, niwelować ryzyko skokowego wzrostu cen i dostępności jednego rodzaju paliwa. W zależności zatem od sytuacji na rynku tworzony będzie najkorzystniejszy mix stosowanych paliw.

- Jak wspólnoty mieszkaniowe mogą zaoszczędzić ciepło?
- Niewątpliwie, mieszkania w Giżycku są przegrzewane, dlatego ze swojej strony zachęcam do ograniczenia zużycia ciepła. Korzyści płynące z obniżenia temperatury wewnątrz obiektów występują na wielu płaszczyznach. Należą do nich oszczędności, ochrona środowiska oraz czynniki zdrowotne.

- Czy obniżenie o kilka stopni temperatury w budynku to dużo czy mało w przypadku oszczędności dla mieszkańców?
- Oszczędności uzależnione są od wartości obniżenia temperatury w lokalu. W jednym z budynków, który poddano badaniu, przez zmniejszenie temperatury z 25 st.C do 21 można zredukować zużycie ciepła nawet o 19%. Wartość ta może różnić się w zależności od średniej temperatury zewnętrznej w sezonie. Daje to przeciętne oszczędności na poziomie ok. 5% na 1 st.C.

- Przy oszczędzaniu ciepła bardzo istotny jest też sposób wietrzenia mieszkań.
- Chciałbym również uczulić na problem efektywnego wietrzenia lokali. Krótkie i intensywne wietrzenie sprawia, że wymieniane jest tylko powietrzne o względnie niskiej kaloryczności. Na doprowadzenie go do żądanej temperatury nie potrzeba dużo czasu, ponieważ energia cieplna skumulowana jest w ścianach. Długi proces wietrzenia wychładza budynek oraz bezpośrednio ochładza pracujące grzejniki. Zachęcam również do korzystania z zaworów regulacyjnych przy grzejnikach. Są skutecznym sposobem na zbyt wysoką temperaturę odczuwalną i oszczędności. Przypomnę tylko, że istotą wietrzenia nie jest ochłodzenie powietrza, a jego wymiana. Wychładzanie pomieszczeń poprzez otwieranie okien powoduje duże straty, w przeciwieństwie do regulacji przynoszącej redukcję zużycia.

- Warto też wspomnieć o korzyściach dla zdrowia. Zbyt wysokie temperatury nam nie sprzyjają.
- Do korzyści zdrowotnych można zaliczyć lepszą odporność powiązaną z brakiem dużej różnicy pomiędzy temperaturą w miejscu zamieszkania, a temperaturą powietrza na zewnątrz. Dodatkowo, w temperaturze około 20 oC poprawia się nasze samopoczucie. Powietrze w przegrzewanych pomieszczeniach jest zbyt suche, co powoduje wysuszanie błony śluzowej, sprzyjając tym samym zapaleniom dróg oddechowych. Przy suchym powietrzu może występować również zjawisko wysychania mebli, książek, itp., zwiększa się wydzielanie pyłów, które krążąc w powietrzu osiadają na powierzchni grzejników. W wyniku wysokiej temperatury pył ten się przypieka wydzielając amoniak i inne gazy podrażniające błonę śluzową u wrażliwych osób.
Ponadto wskazuje się, że przykładem złej eksploatacji jest nieprzestrzeganie konieczności osłabienia nocnego temperatury, co jest sprzeczne z naturalnym rytmem życia biologicznego. Dla przykładu, jeszcze do niedawna norma w Wielkiej Brytanii przewidywała temperaturę nocną w sypialni na poziomie 14 st.C.

- Jak oszczędności ciepła w mieszkaniach wpłyną na działalność PEC? Spółce to chyba się nie opłaca?
- Dla spółki to również korzyści, o ile taryfa będzie odpowiednio skalkulowana. Przede wszystkim zużyte zostanie znacznie mniejsza ilość węgla, co przy jego obecnych niedoborach jest zjawiskiem wysoce pożądanym, ale przyczyni się również do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska związków chemicznych zawartych w spalinach.

- Jak PEC może pomóc wspólnocie w obliczeniach optymalnej wartości temperatury w budynku?
- Na potrzeby zmian w sposobie ogrzewania budynków przygotowane zostało narzędzie ułatwiające dobór jego parametrów dla nowych warunków. Zainteresowanym odbiorcom przedsiębiorstwo oferuje pomoc w określeniu optymalnych warunków przyczyniających się do oszczędzania. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie od lat promuje akcję 20 stopni dla klimatu, w której przekonuje do oszczędności energii. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej https://20stopni.pl/.
Dziękuję za rozmowę
Renata Szczepanik


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5