Giżycko stawia na nowy szpital i seniorów

2022-09-18 13:40:00(ost. akt: 2022-09-18 13:52:34)
List intencyjny podpisali szefowie samorządów: miasta Giżycka, gminy Giżycko, gminy Wydminy i prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia

List intencyjny podpisali szefowie samorządów: miasta Giżycka, gminy Giżycko, gminy Wydminy i prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia

Autor zdjęcia: Katarzyna Tomaszewicz

Rozbudowa szpitala według współczesnych standardów, przeniesienie tam wszystkich oddziałów zabiegowych, uruchomienie w starym budynku centrum opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi oraz przeniesienie tam administracji, rozwinięcie usług pozamedycznych - tak w skrócie ma wyglądać przyszłość giżyckiego szpitala.
- Prace nad koncepcją budowy nowego szpitala w Giżycku trwały około 10 miesięcy. W tym czasie analizowaliśmy, zbieraliśmy doświadczenia innych, patrzyliśmy na realia - mówił burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, gdzie przedstawiono założenia projektu rozwoju szpitala.

Przed szczegółową prezentacją podpisano list intencyjny. Podpisy na nim złożyli: Wojciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka,
Marek Jasudowicz - wójt Gminy Giżycko,
Radosław Król - wójt Gminy Wydminy,
Andrzej Bujnowski - prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.

Strony deklarują zamiar współpracy w ramach "Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Mazur Południowych". Podstawowym zadaniem systemu ma być realizacja działań w obszarach organizacji i wdrażania rozwiązań służących zabezpieczeniu zdrowotnemu i opieki dla seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin, poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej w Giżycku. Ze strony miasta Giżycka projekt będzie koordynowała dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.


Przypomnijmy, że na początku września samorządy Giżycka i Powiatu Szczycieńskiego zawarły porozumienie o współpracy pomiędzy giżyckim szpitalem miejskim a szpitalem powiatowym w Szczytnie przy realizacji projektu dotyczącego pomocy medycznej i opiekuńczej dla seniorów.

- To ważny krok do otwarcia nowej historii naszego szpitala. Zawarliśmy ważne porozumienie w celu współpracy w rozwoju jakości usług medycznych, społecznych i opiekuńczych na rzecz seniorów, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych – informował burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz. - Zamierzamy szpital miejski w Giżycku rozbudować, znacznie zmodernizować i oczywiście zapewnić mu stałe i nowe dochody.
W wyniku współpracy samorządów będą funkcjonowały dwa Regionalne Centra Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej - w Szczytnie i Giżycku.


Ze szczegółami w nowe plany rozwoju giżyckiego szpitala wprowadził zebranych Jarosław Wołosiński, dyrektor generalny AMTS Polska, podmiotu, który będzie zajmował się wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań.

- Główną osią rozwoju ekonomicznego szpitala ma być senioralność - twierdzi dyrektor Wołosiński. - Ma to być realizowane właśnie poprzez Regionale Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej.

A główne założenia to: rozbudowa budynku szpitala według współczesnych norm i standardów (na bazie istniejącego SOR-u), przeniesienie tam wszystkich oddziałów zabiegowych, uruchomienie w starej części budynku opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz przeniesienie tam administracji, organizacja poradni w budynku po administracji przy ul. Kościuszki, budowa oddziału chorób zakaźnych, stworzenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej, działalność pozamedyczna zapewniająca szpitalowi stałe dochody (żywienie, sprzątanie, pralnia).

- Tak duży zakres działalności gwarantuje w przyszłości względną stabilność finansową szpitala - twierdzi burmistrz Giżycka.
Partnerem wspierającym projekt jest Powiat Giżycki. którego starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski był m.in. inicjatorem spotkań i współpracy samorządów w sprawie nowych założeń funkcjonowania szpitala.
2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5