Prawie 1,8 mld euro dla Warmii i Mazur. Kontrakt programowy dla regionu podpisany

2022-07-29 12:22:48(ost. akt: 2022-07-29 12:57:54)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma blisko 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 na realizację programów regionalnych. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy.
W piątek, 29 lipca w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Giżycku odbyło się spotkanie przedstawicieli branży turystycznej Warmii i Mazur z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy oraz marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Podczas spotkania omówiono założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 ze szczególnym uwględnieniem możliwości wsparcia branży turystycznej jako kluczowego czynnika rozwoju regionu. Uczestnicy konferencji poznali możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój szeroko rozumianej branży turystycznej.

- Województwo warmińsko-mazurskie należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionów Polski. Walory przyrodnicze, czyste środowisko sprzyjają rozwojowi turystyki – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. - Dlatego jednym z głównych celów zaplanowanych w ramach funduszy unijnych oraz krajowych inwestycji jest poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej Warmii i Mazur oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju gospodarczym.

Fot. Renata Szczepanik

Kontrakt podpisany
Podczas konferencji minister Grzegorz Puda oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy na lata 2021-2027 dla Warmii i Mazur, który jest dokumentem szczegółowo określającym wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla regionu w ramach polityki spójności do 2027 roku. Warmia i Mazury otrzyma 1 mld 786 mln euro.

- Podpisanie kontraktu programowego otwiera drogę do negocjacji z Komisją Europejską. Pieniądze wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe regionu – powiedział minister Grzegorz Puda. - Dobrze zarządzane i wykorzystane fundusze unijne i krajowe sprawiają, że region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcom żyje się lepiej. Środki te pomogą pokonać dystans rozwojowy regionu i realizować inwestycje drogowe, kolejowe, rozwijać infrastrukturę turystyczną i szeroko rozumiany kapitał społeczny.

Fot. Renata Szczepanik

W ramach nowej perspektywy finansowej różne podmioty Warmii i Mazur będą mogły ubiegać się o dofinansowanie m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Do tej pory region wykorzystał około 35 mld zł.

- Środki unijne są bardzo ważne dla całego regionu Warmii i Mazur oraz wszystkich mieszkańców. Pieniądze wykorzystujemy w stu procentach głównie dzięki beneficjentom, bez których nie udałoby się rozwijać naszego regionu - powiedział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Plan działania związany z wykorzystaniem środków z nowej perspektywy finansowej jest skrupulatnie przygotowany z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego, społecznego, infrastruktury oraz partnerstwa samorządów, Wód Polskich i innych podmiotów bez których nie udałoby się nam zrealizować kluczowych inwestycji na Warmii i Mazurach. W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich planujemy inwestycje wartości blisko 100 mln euro z wykorzystaniem ścieżki masterplanu. Chcemy też ukierunkować się na Kanał Elbląski i przeznaczyć na ten cel około 80 mln euro. Warmia i Mazury staje się regionem konkurencyjnym nie tylko pod względem turystycznym, ale też gospodarczym i innowacyjnym.

Fot. Renata Szczepanik

W pakiecie Warmii i Mazur znalazły się m.in. programy zielonej transformacji czyli przedsięwzięcia pozytywnie wpływające na środowisko, sprzyjające niskoemisyjności, łagodzące przyczyny i skutki zmian klimatu. Ponadto premiowane będą programy wspierające regionalne innowacje, inteligentne specjalizacje, a także przedsięwzięcia związane z cyfrową transformacją i wdrażaniem nowoczesnych technologii cyfrowych. Część z uzgodnionych w kontrakcie programowym przedsięwzięć ma charakter długofalowy i stanowi kontynuację działań już realizowanych.

- Od lat nasze województwo dynamicznie rozwija się dzięki funduszom unijnym i środkom krajowym. Przy współpracy z lokalnymi samorządami będzie możliwość zrealizowania wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji, działań, programów, które spowodują zrównoważony rozwój całego regionu - powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. - Środki unijne z nowej perspektywy będą współpracowały z funduszami krajowymi, które w ostatnich latach bardzo intensywnie do naszego województwa napływały. Są szansą na przyspieszony rozwój i wykorzystanie potencjału naszego regionu. Czuję się zobowiązany jeszcze ściślej współpracować z samorządem województwa oraz innymi samorządami regionu, aby skutecznie i efektywnie wykorzystać wszystkie fundusze.

Fot. Renata Szczepanik

Nowa perspektywa
Warmia i Mazury objęte zostaną też programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który ułatwi m.in. rozwój transportu, aktywizację kapitału społecznego, rozwój turystyki i usług uzdrowiskowych. Po pieniądze będą mogły sięgnąć małe i średnie przedsiębiorstwa, ośrodki innowacji, operatorzy dystrybucyjnych sieci energetycznych, parki narodowe i zarządcy obszarów chronionych Natura 2000, samorządy, partnerzy organizacji pozarządowych, organizacje turystyczne.

Ponadto z unijnego wsparcia będzie można realizować projekty z branży turystycznej także w ramach Krajowego Planu Odbudowy – rozwój produktów, usług, umiejętności pracowników oraz w ramach programów regionalnych – inwestycje w obiekty i miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne (historyczne, kulturowe, przyrodnicze) lub rodzajowe (kajakowe, rowerowe). Z tej puli w programie dla Warmii i Mazur będzie można ubiegać się o ok. 94 mln euro na rozwój produktów turystycznych.
Renata Szczepanik
2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5