Tytuł Bibliotheca Bona dla Gminnej Biblioteki w Wilkasach

2022-05-30 12:00:00(ost. akt: 2022-05-30 14:02:39)
Od lewej Joanna Łępicka, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach, laureatka Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za 2021 r. - Katarzyna Surmiak-Domańska oraz sekretarz Urzędu Gminy Giżycko Dariusz Grygiencza

Od lewej Joanna Łępicka, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach, laureatka Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za 2021 r. - Katarzyna Surmiak-Domańska oraz sekretarz Urzędu Gminy Giżycko Dariusz Grygiencza

Autor zdjęcia: Arch. UG Giżycko

Od 2009 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przyznaje tytuł Bibliotheca Bona bibliotekom publicznym z regionu Warmii i Mazur. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach.
Podczas uroczystej gali przyznania Nagrody Literackiej Warmii i Mazur „Wawrzyn 2021” (trafił do Katarzyny Surmiak-Domańskiej za książkę „Czystka”) wyróżniono także bibliotekarzy i placówki biblioteczne. Spośród grona siedmiu bibliotek nominowanych do nagrody Laur „Bibliotheca Bona 2021”, zdobywczynią tego zaszczytnego tytułu została Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach. Wybór laureatów jest uzasadniony szczególnymi osiągnięciami instytucji, aktywnością, kryteriami statystycznymi oraz doskonałą współpracą na linii biblioteka – organizator – czytelnik.


Najważniejszym celem biblioteki w Wilkasach było w ubiegłym utrzymanie stałego zainteresowania mieszkańców gminy Giżycko jej ofertą i szerzenie czytelnictwa – pomimo zaostrzeń sanitarnych uzyskano jego wzrost na poziomie 6 proc. w stosunku do 2020 roku. Jednym z najważniejszych osiągnięć było też zdecydowane zwiększenie liczby wypożyczeń – o 9,3 proc.


W 2021 roku bibliotekarki kładły duży nacisk na indywidualną pracę z seniorami – realizowały usługę „Książka na telefon” czy indywidualne warsztaty komputerowe. Prowadziły też zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół, zajęcia biblioteczne dla przedszkoli oraz DKK. Rozpoczęły biblioterapię dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzoną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku, a także zorganizowały zbiórkę książek dla podopiecznych tej instytucji.


Wspólnie z GOKiR w Wilkasach współorganizowano wydarzenia: Narodowe Czytanie, Konkurs Pięknego Czytania czy akcję promującą książkę Wojciecha Marka Darskiego pt. „Serce Wielkich Jezior”. Dzięki uczestnictwu w akcji Kinder „Przerwa na wspólne czytanie” biblioteka otrzymała nagrody rzeczowe w postaci puf wraz z zestawem książek. Jak co roku brała też udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, dzięki czemu do biblioteki zapisało się kilkunastu nowych, małych czytelników.


Miniony rok to również ważne zmiany infrastrukturalne – przeniesiono siedzibę filii w Bystrym do budynku wybudowanego ze środków pozyskanych przez gminę Giżycko w ramach programu Interreg Litwa – Polska. Jest on dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami i funkcjonalnie wyposażony. Mieszkańcy korzystający z filii mają do dyspozycji dużą, jasną czytelnię, miejsce do przeprowadzenia zajęć z dziećmi ze szkół, pomieszczenia dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych oraz przestronny parking przed budynkiem.

W filii znajdują się także nowoczesne stanowiska komputerowe, konsola Xbox, telewizor i projektor. Czytelnicy korzystają także z wrzutni do książek oraz bogatego księgozbioru. Nowoczesne wnętrza i bogata oferta sprawiły, że w Bystrym wzrosło czytelnictwo, zwłaszcza wśród młodzieży.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5