Duszę biblioteki stanowią ludzie. Jubileusz 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku

2022-05-11 11:00:00(ost. akt: 2022-05-11 11:11:53)

Autor zdjęcia: Jan Sekta

Kolejne pokolenie mieszkańców Giżycka korzysta z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej, która obchodzi w tym roku 75-lecie działalności. Podczas jubileuszowego spotkania nie zabrakło wspomnień, obecnych działań placówki i życzeń na dalsze lata.
- Jubileusz 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku ma charakter podniosły, uroczysty i wręcz historyczny, bo placówka ta była pierwszą instytucją kultury w naszym mieście - mówiła podczas jubileuszu, który odbył się w giżyckiej szkole muzycznej, Danuta Treszczyńska, dyrektorka MBP w Giżycku. - W takim dniu uzmysławiamy sobie, jak szybko upływa czas. Dzisiaj mamy okazję wrócić do początku historii instytucji i ludzi, którzy ją tworzyli. Niewątpliwie największą wartością byli właśnie ludzie, czytelnicy i pracownicy, którzy zawsze stanowią duszę biblioteki i kształtują jej wizerunek.


Początek tej placówki w Giżycku to rok 1947, kiedy powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną. Jej organizatorką i pierwszą kierowniczką była Zofia Bartnikowska. Na przestrzeni lat placówka zmieniała swoje siedziby - najpierw działała w budynku przy ul. Pionierskiej, potem przy Kolejowej, Warszawskiej, Kopernika. Stałą lokalizację uzyskała w roku 1973 r. w nowo wybudowanym budynku przy ul. Mickiewicza, w którym mieści się do dziś. Jest tu wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, dział instrukcyjno-metodyczny i dział gromadzenia i opracowania zbiorów. Od 1976 r. biblioteka ma swoją filię, która mieści się przy ul. Królowej Jadwigi.

Na przestrzeni lat miejską biblioteką kierowali: Zofia Bartnikowska, Wacław Andruszkiewicz, Barbara Rzepnicka (Sokołowska), Antoni Sokołowski, a obecnie dyrektorką jest Danuta Treszczyńska.

Od 1991 r. MBP jest jednostką samorządową. W latach 2000-2003 została w pełni skomputeryzowana. Od 2004 r. w wyniku porozumienia pomiędzy starostą Powiatu Giżyckiego a burmistrzem Giżycka powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Ustanowiono, iż będzie ona udzielać bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawować nadzór merytoryczny w zakresie realizacji podstawowych zadań gminnych bibliotek.

Fot. KT

W ramach miejskiej biblioteki od 2017 r. funkcjonuje Giżyckie Archiwum Cyfrowe, które prowadzi historyk Jan Sekta. Obecna postać GAC (http://gac.gizycko.pl/) to efekt współpracy biblioteki z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dwóch projektów: "Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" oraz "Giżyckie Archiwum Cyfrowe: wizualizacja zasobów". GAC to wirtualna skarbnica pamięci o Giżycku, otwarte repozytorium, które gromadzi fotografie i dokumenty związane z miastem oraz jego mieszkańcami.
GAC to archiwum społeczne, stworzone przede wszystkim w oparciu o prywatne zbiory. Jego celem jest włączanie kolejnych archiwaliów - prywatnych i publicznych - do tworzenia wspólnej historii miasta i jego mieszkańców.

Fot. Jan Sekta

W trakcie jubileuszowej uroczystości nie zabrakło życzeń, kwiatów i prezentów od zaproszonych gości, m.in. burmistrza Giżycka.
- Widząc dorobek naszej biblioteki, trzeba powiedzieć, że doskonale przygotowała się do obecnych czasów. Nasza biblioteka to miejsce nowoczesne, o nowoczesnym myśleniu. Biblioteka jednak to nie tylko książki, to także ludzie - mówił burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz. - Gratuluję całej załodze biblioteki włączania się w to, co jest aktualnie potrzebne. To jest nie tylko krzewienie polskiej kultury jako języka, ale też naszej kultury jako ludzi.
Biblioteka bowiem poza swoją podstawową działalnością organizuje wiele innych wydarzeń, które integrują mieszkańców - konkursy, festyny, kluby dyskusyjne, spotkania literackie i autorskie czy zajęcia wakacyjne.

Fot. Jan Sekta

Natomiast starosta giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski w liście gratulacyjnym, złożonym na ręce Danuty Treszczyńskiej napisał:
"Marcus Tullius Cicero powiedział kiedyś: Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki. Książki, te tradycyjne, elektroniczne, audiobooki i inne, wciąż są nieocenionym źródłem wiedzy, poszerzają nasze horyzonty myślowe, rozwijają wyobraźnię i kształtują wrażliwość, wpływają na sposób widzenia świata. Biblioteki zaś wśród zgiełku współczesności pozostają oazą spokoju i skupienia, umożliwiają czytelnikom czerpanie z bogactwa mądrości zapisanych na kartach książek".
KT

PRZYJACIELE BIBLIOTEKI

Fot. Jan Sekta

Podczas jubileuszu dyrektorka MBP uhonorowała statuetkami osoby wspierające i współpracujące z biblioteką: Dominika Purchałę (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW), Krzysztofa Kossakowskiego (księgarnia Odeon), Ewę Ostrowską (Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej), Piotra Konstantynowicza (armatora statków), Kamilę Kałębasiak (właścicielkę restauracji Puzzle Smaku), Marka Jasudowicza (wójta gminy Giżycko).


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5