Do schroniska dla bezdomnych ze skierowaniem

2021-12-03 14:26:07(ost. akt: 2021-12-03 14:34:33)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: Archiwum

Bezdomni z Giżycka mają zapewnioną opiekę doraźną w mieście i stacjonarną w schronisku Markot w Garbasie Drugim na Podlasiu. By tam trafić, muszą mieć skierowanie.
Koczowanie w opuszczonych budynkach, na działkach, w piwnicach czy klatkach schodowych to miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni. Chłodne noce zmuszają ich do znalezienia ciepłego schronienia lub ogrzewalni. Na terenie Giżycka nie ma schroniska dla bezdomnych, podobnie jak w wielu innych gminach. Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta realizuje zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie Monar - schronisko dla osób bezdomnych Markot w Garbasie Drugim.

- Obecnie przebywa tam osiem osób bezdomnych z terenu naszego miasta skierowanych do pobytu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – informuje Jarosław Borowski, dyrektor MOPS w Giżycku. - Warto pamiętać, że pobyt w schronisku jest dobrowolny a zasady pobytu określa regulamin wewnętrzny. Osoby bezdomne nie przestrzegające norm, na przykład łamiące regulamin poprzez spożywanie alkoholu mogą być relegowane ze schroniska. MOPS ponosi odpłatność za pobyt tych osób w schronisku. W przypadku osób bezdomnych podstawowe znaczenie ma ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. To gmina ostatniego zameldowania na pobyt stały, choćby meldunek wygasł 10 lat temu, jest zgodnie z przepisami zobowiązana do skierowania osoby do schroniska i ponoszenia odpłatności za pobyt.

Na terenie miasta można spotkać osoby bezdomne, które nie są zainteresowane pobytem w schronisku. Zdaniem pracowników MOPS, częstym powodem jest zakaz spożywania alkoholu. Najczęściej są to osoby spoza Giżycka, które powinny być kierowane do schronisk przez właściwe im ośrodki pomocy społecznej.

- W przypadku kiedy osoba bezdomna potrzebuje pomocy właściwy do jej udzielenia jest oczywiście tutejszy ośrodek, gdzie można się zgłosić po pomoc, może to być też zgłoszenie do staży miejskiej – dodaje dyrektor Jarosław Borowski. - Po zgłoszeniu ośrodek zweryfikuje sytuację życiową czyli finansową, rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową itd. osoby potrzebującej wsparcia, udzieli adekwatnej do potrzeb pomocy, spróbuje wskazać sposób rozwiązania trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc może mieć charakter w formie pieniężnej, w formie posiłku, odzieży, skierowania do schroniska, zakupu biletu na przejazd do miejscowości ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Jeśli chcemy pomóc osobie bezdomnej, najlepiej zawiadomić straż miejską tel. 986.
Natomiast informacje o formach pomocy osobom bezdomnym, schroniskach, ogrzewalniach, jadłodajniach, placówkach pomocy medycznej na Warmii i Mazurach można uzyskać dzwoniąc na bezpłatny i całodobowy nr telefonu 800 165 320 uruchomiony przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Renata Szczepanik


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5