Tor motocrossowy przy ul. św. Brunona do konsultacji

2021-05-26 10:57:54 (ost. akt: 2021-05-26 11:27:51)
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Giżyckiej (26 maja) radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości przy ul. św. Brunona w Giżycku, dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy.
W projekcie uchwały czytamy, że Rada Miejska składa wniosek do burmistrza o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu przyszłego zagospodarowania terenu, na którym znajduje się tor motocrossowy.
Proponowany termin konsultacji to 1 czerwca - 30 września 2021 r.

Funkcjonujący dotychczas tor motocrossowy przy ul. Brunona wielokrotnie wywoływał protesty mieszkańców z uwagi na hałas podczas treningów lub zawodów organizowanych na tym torze.

Celem konsultacji ma być wybór sposobu zagospodarowania tego terenu z uwagi na reprezentacyjny i wypoczynkowy charakter nieopodal znajdującej się twierdzy Boyen oraz samej ulicy Brunona.

Konsultacje miałyby prowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami, poprzez pocztę elektroniczną oraz zgłaszanie uwag w formie papierowej, spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że 31 marca 2021 r. podjęto uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi na czas jednego roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej niezwiązanej z zarobkową działalnością, polegającej na budowie i utrzymaniu toru motocrossowego.

W wyniku wniosku formalnego, który uzyskał poparcie większości radnych zmieniono okres użyczenia z pięciu lat na jeden rok. Podczas dyskusji nad tym wnioskiem padła propozycja, by w ciągu roku przeprowadzić konsultacje społeczne na temat sposobu zagospodarowania tego terenu. Projekt uchwały jest więc konsekwencją wcześniej podjętej decyzji.
KT


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5