Centrum kariery pomoże absolwentom

2021-05-20 12:55:37 (ost. akt: 2021-05-20 12:59:53)

Autor zdjęcia: freepik

Od kilku lat działa w Giżycku Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP. Absolwenci szkół mogą skorzystać z pomocy doradców zawodowych, pośredników pracy przy wyborze swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Młodzieżowe Centrum Kariery jest placówką, w której zatrudnieni są specjaliści świadczący usługi rozwoju zawodowego – pośrednik pracy oraz doradca zawodowy. Młodzież może tam otrzymać pomoc w dokonaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, opracować indywidualny plan działania, zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i kursów zawodowych oraz otrzymać pomoc w uzyskaniu pierwszego zatrudnienia po zakończeniu nauki w OHP.

– Działalność OHP oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku to głównie aktywizacja zawodowa uczniów i absolwentów Szkoły Branżowej, Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez udział w projektach rynku pracy i kursach zawodowych, umożliwiających zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji – informuje Paulina Barczak, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku. – Aktywizacja zawodowa uczniów i absolwentów poprzez świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego polega na udostępnianiu ofert krótkoterminowego zatrudnienia dla uczniów, pomocy w podjęciu stałego zatrudnienia dla absolwentów, diagnozowaniu zainteresowań zawodowych przy użyciu specjalistycznych testów takich jak kwestionariusz zainteresowań zawodowych.

Centrum pomaga uczniom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych do programu ERASMUS - Europass CV w języku angielskim, opracowaniu planu ścieżki zawodowej. Placówka organizuje zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje z zakresu rynku pracy.

– Staramy się przygotować młodzież do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, uczymy różnych technik autoprezentacji, przybliżamy zagadnienia związane z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy – dodaje Paulina Barczak. – W siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Oferta MCK skierowana jest przede wszystkim do młodzieży będącej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz absolwentów tych jednostek, a także dostępna dla lokalnej młodzieży w wieku 15 – 25 lat, która ze względu na sytuację środowiskową ma trudności z funkcjonowaniem na rynku pracy.
rs

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5