Węgorzewianie przed komisją wojskową

2021-04-23 07:52:29 (ost. akt: 2021-04-23 07:54:28)
W tym roku kwalifikacja wojskowa potrwa od 6 lutego do 20 marca

W tym roku kwalifikacja wojskowa potrwa od 6 lutego do 20 marca

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Węgorzewo urodzonych w roku 2002 rozpocznie się 26 kwietnia, nie jak zapowiadano wcześniej 30 kwietnia.
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzewie przypomina mieszkańcom miasta i powiatu o komisji wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmuje m.in. mężczyzn urodzonych w roku 2002, mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Natomiast ostatniego dnia kwalifikacji, czyli 10 maja zaplanowano przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kobiet, ochotników i uczniów klas mundurowych.

Kwalifikacja prowadzona będzie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Bolesława Prusa 10 w Węgorzewie (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących), tel. 530 190 427.

Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, jeśli z ważnych przyczyn, ktoś nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinien zawiadomić o tym pracownika Urzędu Miejskiego w Węgorzewie. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym osoba była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Na tej podstawie zostanie wyznaczony kolejny termin do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz może ukarać taką osobę grzywną lub zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu – przypominają pracownicy Centrum.
rs

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5