Centrum Giżycka w płatnej strefie parkingowej

2021-04-20 09:59:06 (ost. akt: 2021-04-20 12:34:35)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Od 1 maja do 30 września na terenie Giżycka będzie obowiązywała Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów. To będzie pierwszy sezon w mieście z płatnymi strefami i parkingami. Dotychczas funkcjonował latem tylko jeden miejski płatny parking.
W strefie płatnego parkowania znalazły się główne ulice w centrum Giżycka: Nadbrzeżna, Olsztyńska, Unii Europejskiej, Gen. Zajączka, Plac Grunwaldzki, Warszawska, Żeglarska, Kętrzyńskiego. Natomiast płatne parkingi znajdują się głównie w pobliżu wejść na miejską plażę, molo i do portu przy ulicach: Kolejowej, Szantowej. Róży Wiatrów, Dąbrowskiego oraz w centrum miasta za kościołem ewangelickim.

Fot. Renata Szczepanik

– Uregulowanie dostępności do miejsc parkingowych i zwiększenie rotacji na parkingach w centrum był wielokrotnie poruszamy przez giżycczan – informuje Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – O takie rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu miastach, postulowali także lokalni przedsiębiorcy. W założeniach pierwotnych strefa płatnego parkowania miała funkcjonować całorocznie. W grudniu 2019 Rada Miejska w Giżycku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia całorocznej strefy płatnego parkowania. Po podjęciu uchwały wytworzyła się szeroka dyskusja społeczna i temat ponownie stał się przedmiotem obrad Rady Miejskiej. Po pracy na komisjach radni postanowili ograniczyć funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania do sezonu letniego od 1 maja do 30 września każdego roku.

Fot. mojegizycko.pl

Jak informuje burmistrz Iwaszkiewicz, wynagrodzenie operatora będzie stanowiło 48,85% faktycznych przychodów finansowych. Dochody wygenerowane przez strefę będą w porozumieniu z samorządem powiatowym przeznaczane na remonty i bieżące utrzymanie dróg w Giżycku. Serwis i utrzymanie parkometrów leży po stronie operatora - firmy City Parking Group S.A. Decyzję o wprowadzeniu płatnych stref parkowania popiera część mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, którzy szczególnie latem mają problem z parkowaniem i załatwieniem spraw w urzędach, firmach czy bankach znajdujących się w centrum Giżycka.

Fot. Renata Szczepanik

– Zawsze byłem za płatnymi parkingami w mieście, szczególnie latem, gdy w Giżycku jest mnóstwo turystów, którzy parkują przy bankach, urzędach, sklepach blokując miejsce parkingowe mieszkańcom – mówi Grzegorz Witkowski, mieszkaniec Giżycka i lokalny przedsiębiorca. – Ponadto w jakimś stopniu ograniczy to parkowanie pracowników tych instytucji przed apteką, bankiem czy firmą. Wielokrotnie zdarzało się, że parkują oni swoje auta zajmując co najmniej dwa miejsca dla klientów. Poza tym większość miast turystycznych już dawno wprowadziła płatne parkingi i strefy. W Giżycku będzie to pierwszy taki sezon. Każda złotówka, która wpadnie do budżetu przyda się na naprawę ulic w mieście.

Fot. Renata Szczepanik

Płatności będzie można realizować poprzez aplikacje mobilne (CityParkApp, ePARK, moBilet, mPay, Pango), gotówką oraz kartą płatniczą w wybranych parkomatach, które pojawią się w każdej płatnej strefie i parkingu. W Sezonowej Strefie Płatnego Parkowania pobór opłat będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 20.00. Natomiast na obszarze Miejskich Płatnych Parkingów pobór opłat obowiązuje przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00. – 20.00.
Za pozostawienie auta w strefie czy na parkingu zapłacimy jednorazowo od 1 zł za 30 minut do 20 zł przy stawce całodniowej. Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca mogą liczyć na bonus w miesięcznym abonamencie, który mogą wykupić za 20 zł. Natomiast karta abonamentowa dla mieszkańców płatnej strefy wynosi 1 zł miesięcznie i dotyczy tylko ulicy, przy której właściciel auta jest zameldowany. Nie obejmuje ona płatnych parkingów. Biuro operatora strefy będzie mieścić się na ul. Warszawskiej 7 (wejście od ul. Kętrzyńskiego).
Renata Szczepanik

STAWKI OPŁAT
Opłaty jednorazowe
do 30 minut parkowania | 1,00 zł
za 1 godzinę parkowania | 2,00 zł
za 2 godzinę parkowania | 2,40 zł
za 3 godzinę parkowania | 2,80 zł
za 4 i każdą następną godzinę parkowania | 2,00 zł

Opłaty specjalne
Opłata całodzienna | 20,00 zł
Opłata tygodniowa | 60,00 zł

Abonamenty
Karta abonamentowa dla mieszkańca strefy – 1,00 zł/miesiąc dotyczy jednej ulicy przy której dana osoba jest zameldowana
Karta abonamentowa dla osób posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca – 20,00 zł/miesiąc i dotyczy wszystkich ulic włączonych do Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania
Karta abonamentowa – 90,00 zł/miesiąc dla pozostałych użytkowników strefy przysługuje niezależnie od miejsca zameldowania oraz posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca
Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce parkingowe (kopertę) – 400,00 zł/miesiąc

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5