Mieszkańcy gminy Giżycko wspierają swoich strażaków

2021-03-30 09:20:00 (ost. akt: 2021-03-30 09:27:56)

Autor zdjęcia: Arch. Gmina Giżycko

Część sołectw w gminie Giżycko środki z funduszu sołeckiego w roku 2020 i 2021 przeznaczyło na zakup sprzętu do Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie osobiste strażaka: ubrania bojowe specjalne Fire Max 3 - 8 kompletów, ubranie specjalne Rosenbauer 2 częściowe Fire Max SF - 6 kompletów, 2 pary rękawic Rosenbauer Safe Grip 3 oraz sprzęt: motopompę szlamową Honda WT 30X.

 Na wyposażenie osobiste strażaka mieszkańcy sołectw Gminy Giżycko wsparli swoich druhów w roku 2020 kwotą 20200,00 złotych, a w roku 2021 kwotą 22676,84 zł.
Łącznie sołectwa przekazały 42876,84 zł.
Cały sprzęt kosztował 55459,59 zł.
Gmina do jego kupna dołożyła z budżetu 12582,75 zł.

Na terenie gminy działają dwie ochotnicze straże pożarne: OSP Kamionki i OSP Spytkowo. Straże na wyposażeniu posiadają nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy.

Do OSP Kamionki i OSP Spytkowo zostały zakupione średnie samochody pożarnicze. OSP Kamionki posiada samochód średni Volvo z roku 2018, natomiast OSP Spytkowo posiada trzy samochody: ciężki, średni i lekki. Ostatnim zakupionym w Spytkowie samochodem jest Scania z roku 2019. Ponadto OSP Spytkowo posiada na swoim wyposażeniu dwie jednostki pływające: ponton Grand i ponton Surf.  


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5