Czekamy na nowych pracowników!

2021-03-15 10:25:23 (ost. akt: 2021-03-15 10:31:09)   Artykuł sponsorowany
Giżycki Zakład Aktywności Zawodowej pomaga osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobą psychiczną w zakresie usamodzielniania się, a także uczy nowych umiejętności poprzez pracę w różnych zawodach. W zakładzie funkcjonują pracownie: stolarska, krawiecka, rękodzieła artystycznego oraz pralnia.
– Osobom niepełnosprawnym proponujemy naukę zawodu w naszych pracowniach – mówi Wojciech Chodakowski, Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku. – Jest to niezwykle ważna forma rehabilitacji dla osób, które napotykają wiele trudności w znalezieniu pracy. My oferujemy im ciekawą aktywność zawodową, zgodnie z ich zainteresowaniami czy predyspozycjami. Nie trzeba posiadać wszystkich kończyn i doskonały wzrok, by być wyśmienitym stolarzem. Można mieć wrodzone czy powypadkowe ograniczenia zdrowotne, jak na przykład neurologiczne czy psychiczne, by zostać profesjonalną szwaczką, wyrabiać piękne rękodzielnictwo czy pracować w pralni. Wszystkiego można się nauczyć. A to już zadanie naszych instruktorów, którzy uczą naszych pracowników różnych umiejętności zawodowych. Praca poprzez rehabilitację zawodową jest wspaniałą formą aktywności i kontaktu z innymi ludźmi. Warto z nami w tym procesie uczestniczyć. Nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę, korzystają z urlopów czy innych świadczeń. Mają takie same uprawnienia, a nawet większe od pracowników w innych zakładach pracy.

Ważnym elementem jest także uwzględnienie potrzeb zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania ich stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalet, stołówek) i ciągów komunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest też transport pracowników, który giżycki ZAZ oferuje wszystkim osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się i dotarciu do zakładu.

Obrazek w tresci

– Odbieramy naszych pracowników sprzed domu i pod dom odwozimy codziennie od poniedziałku do piątku – dodaje dyrektor Chodakowski. – Nasze samochody są przystosowane do transportu osób na wózkach, wyposażone są w różnego typu zabezpieczenia. Kierowcy posiadają odpowiednie uprawnienia do transportu osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku utworzony został na potrzeby osób z najcięższym stopniem niepełnosprawności, w którym mają szansę na pracę oraz rehabilitację społeczną i zawodową. Funkcjonuje od 1 grudnia 2004 r. Zatrudnia 43 osoby niepełnosprawne, wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a także personel medyczny. Zakład zapewnia swoim pracownikom opiekę lekarza, psychologa, pielęgniarki oraz rehabilitanta.

Obrazek w tresci

– Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnianie oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku, a także pomoc w realizacji samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb – mówi Wojciech Chodakowski. – Proces ten realizowany jest poprzez rehabilitację zawodową, społeczną oraz zdrowotną. Rehabilitacja pracowników niepełnosprawnych jest zespołem różnych działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, które zmierzają do osiągnięcia odpowiedniego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, odpowiedniej jakości życia i integracji społecznej. Przez ostatnich szesnaście lat zatrudnienie znalazło u nas ponad czterysta osób. Część z nich odeszła do pracy na otwartym rynku. Niektórzy nie poradzili sobie ze względu na ograniczenia zdrowotne i powrócili do rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej.

Rehabilitacja zdrowotna polega na usprawnianiu osób z dysfunkcją ruchu: po urazach, w chorobach neurologicznych, kardiologicznych, metabolicznych, po amputacji kończyn. Pracownicy ZAZ biorą udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej oraz w terenie, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie. Rehabilitacja na świeżym powietrzu polega głównie na spacerach i grach zespołowych. Zajęcia w sali rehabilitacyjnej opierają się przede wszystkim na ćwiczeniach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Obrazek w tresci

– Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych – informuje dyrektor Wojciech Chodakowski. – Każdy uczestnik posiada opracowany przez zespół programowy indywidualny program rehabilitacji czyli własny tok usprawniania, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Fizjoterapia laserem punktowym, polem magnetycznym, leczenie światłem czy masaże i zabiegi prądami to tylko niektóre możliwe u nas zabiegi fizjoterapeutyczne, z których korzystają nasi pracownicy. A co najważniejsze, w ciągu ostatniego roku żaden z naszych pracowników nie został pozbawiony rehabilitacji ze względu na pandemię koronawirusa. Nasz zakład funkcjonował bez żadnych problemów, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym. Tak więc wszyscy pracownicy mieli dostęp do fizjoterapii czy pomocy medycznej i opieki pielęgniarskiej. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Dla osób niepełnosprawnych jest to szczególnie trudny czas. U nas w zakładzie mogą liczyć na wsparcie i pomoc.

Rehabilitacja lecznicza odbywa się pod ścisłym nadzorem zespołu medycznego, a więc lekarza, pielęgniarki i rehabilitantów. Pielęgniarka prowadzi profilaktykę prozdrowotną. Natomiast zabiegi fizjoterapeutyczne i ćwiczenia usprawniające przeprowadzają rehabilitanci zgodnie z programem i na zlecenie lekarza. Zajęcia rehabilitacyjne trwają minimum 60 minut dziennie dla każdej niepełnosprawnej osoby. jednak w zależności od potrzeb osoby rehabilitowanej, zajęcia mogą zostać wydłużone nawet do dwóch godzin. Z zabiegów fizykoterapeutycznych korzystają również pozostali mieszkańcy miasta, którzy zgłoszą się do zakładu z odpowiednim zleceniem lekarskim. Zabiegi te są odpłatne, gdyż ZAZ nie posiada umowy z NFZ.

Obrazek w tresci

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w giżyckim ZAZ mogą korzystać z pomocy i wsparcia zakładowego funduszu aktywności zawodowej, który jest przeznaczany na zaspokajanie potrzeb związanych m.in. z zakupem sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku. Otrzymują środki finansowe na przygotowanie, budowę, remont mieszkania oraz zakup wyposażenia, a także na dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenia.
– Mamy naprawdę bardzo ciekawą i bogatą ofertę dla osób niepełnosprawnych – mówi Wojciech Chodakowski. – Nie tylko uczymy zawodu, dbamy o kondycję i sprawność, ale też nieustannie uczestniczymy w procesie rehabilitacji społecznej. Aktywnie bierzemy udział w regionalnych przedsięwzięciach i miejskich wydarzeniach. Razem poznajemy ten nasz najbliższy i daleki świat. Zwiedziliśmy: Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Szwecję, Danię, Włochy, Anglię, Holandię,Turcję, Luksemburg, Francję, Belgię, Węgry. Najbardziej lubimy polskie morze, góry i Mazury.

Obrazek w tresci

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku czeka na nowych pracowników. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio do zakładu przy al. 1 Maja 30 lub telefoniczne 874293664, www.zaz.mazury.info.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5