W SOSW w Giżycku ruszył projekt z hipoterpii i podstaw jazdy konnej

2019-10-23 11:51:58(ost. akt: 2019-10-23 11:53:20)

Autor zdjęcia: Specajlny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Giżycku

Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, a dofinansował go Urząd Miasta Giżycko.
Od 1 października ruszyły przygotowania do realizacji projektu „Hipoterapia i jazda konna – chcemy rozwijać i pomagać”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, a dofinansował go Urząd Miasta Giżycko, w ramach realizacji zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Do udziału w projekcie zostało wytypowanych 12 uczestników z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Są to uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. Zajęcia będą się odbywały trzy razy w tygodniu w Akademii Jeździeckiej Z Cienia funkcjonującej przy Gospodarstwie Agroturystycznym „Melnik”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest przywrócenie młodym ludziom sprawności fizycznej i psychicznej, w możliwym do osiągnięcia zakresie przy wykorzystaniu form hipoterapii i podstaw jazdy konnej.

Zajęcia z hipoterapii zawierają ćwiczenia adaptacyjne uczestnika w stosunku do zwierzęcia (konia):
- głaskanie
- dotykanie
- przytulanie
- czesanie
- nazywanie konia
- karmienie
- wsiadanie i zsiadanie z asekuracją / terapeutyczna jazda konna – ćwiczenia na koniu/
- jazda w pełnym dosiadzie
- jazda w pozycji leżącej przodem
- instrukcja podstaw teorii jazdy dostosowana do poziomu uczestnika.

Plan zajęć z hipoterapii uwzględnia indywidualne możliwości uczestnika, w zależności od niepełnosprawności ruchowej dokonany zostanie dobór ćwiczeń na koniu:
- ułożenie w poprzek konia
- pełny dosiad
- leżenie przodem na koniu
- przekaz ustny
- zawołania
- instrukcja
- komenda
- rozmowa
- inne środki (np. naśladowanie wzoru).

Hipoterapia wiąże się też z przebywaniem w stajni, z obcowaniem z ludźmi i zwierzętami w niej przebywającymi oraz z czynnościami w niej wykonywanymi, tj. sprzątanie boksów, zamiatanie, szczotkowanie koni, pojenie czy karmienie zwierząt. Te rodzaje czynności korzystnie wpływają na wyciszanie zaburzeń sensorycznych, głównie węchowych i dotykowych.

Działaniami terapeutycznymi zostali objęci podopieczni Stowarzyszenia „SZANSA” – uczniowie SOSW w Giżycku; głównie są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze spektrum autyzmu.


Źródło: Artykuł internauty

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5