Niebieska Karta to pomoc kierowana do każdej osoby, która doznaje przemocy

2018-11-30 08:20:00(ost. akt: 2018-11-30 08:45:02)
zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Archiwum

Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest procedura Niebieskiej Karty. W tym roku takich kart giżycka policja założyła już 86.
Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

W Polsce akcja rozpoczęła się 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest procedura Niebieskiej Karty. Na terenie powiatu giżyckiego w 2017 roku policjanci założyli 123 Niebieskie Karty (miasto - 71, wieś - 52). W sprawach dotyczących przemocy zatrzymano 59 osób, 70 sprawców pod wpływem alkoholu. W tym roku do końca października takich kart założono 86 (miasto - 46, wieś - 40). Zatrzymane były 42 osoby, sprawców pod działaniem alkoholu było 45.

Jak wygląda procedura założenia Niebieskiej Karty?
— Ustawa o przemocy w rodzinie umożliwia wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nie tylko przez funkcjonariuszy Policji. Uprawnienia te posiadają również pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych — informuje Iwona Chruścińska, rzeczniczka prasowa KPP w Giżycku. — W momencie otrzymania informacji o stosowaniu przemocy wobec członka swojej rodziny bądź osoby wspólnie zamieszkującej, funkcjonariusz wszczyna procedurę Niebieksiej Karty. Polega to na tym, iż zostaje wypełniony formularz w którym dokumentuje się dane członków rodziny oraz formę stosowania przemocy. Co ważne, procedurę wszczyna sam funkcjonariusz, a nie osoba pokrzywdzona, nawet bez jej zgody. Jest to istotne, gdyż zdarza się, iż rodzina ma pretensje do swoich członków, że założyli oni Niebieską Kartę, bądź ofiara przemocy zgłasza się na Policję i chce wycofać tę procedurę, co oczywiście nie jest możliwe.

Wypełniony formularz Niebieskiej Karty trafia na biurko dzielnicowego, a następnie do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Taki zespół składa się przeważnie z policjanta, pracowników socjalnych, służby zdrowia, a w przypadku, gdy w rodzinie są dzieci uczące się, również pracownicy oświaty. Osoby te podejmują dalsze działania wobec tej rodziny, kontrolują bieżącą sytuację oraz w razie potrzeby udzielają jej pomocy. W przypadku, gdy przemoc w tej rodzinie powtarza się mimo funkcjonowania Niebieskiej Karty, przewodniczący tego zespołu ma prawo złożyć stosowne zawiadomienie w prokuraturze.
Procedura Niebieskiej Karty jest kierowana do każdej osoby, która doznaje przemocy, czy to psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą stać się ofiarami przemocy. Jednak dane statystyczne potwierdzają, że to kobiety w większości są pokrzywdzonymi.
DYŻURY SPECJALISTÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
1 grudnia 2018 r. w godz. 10-12 dyżur specjalistów: prawnik, psycholog, pedagog, pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie
1 grudnia 2018 r. w godz. 9.00-12.00 dyżury: psycholog, konsultant ds. przemocy, pracownik socjalny, dzielnicowy
Warsztat edukacyjny „Jak nie być ofiarą”

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
1 grudnia 2018 r. dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy:
godz. 10–14 – prawnik
godz. 10–14 – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
godz. 12–14 – psycholog
Miejsce – Punkt Konsultacyjny CPUIS, ul. Sikorskiego 3 b2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5