Spółdzielczość w "Elektryku"

2018-04-23 10:48:47(ost. akt: 2018-04-23 10:50:54)

Autor zdjęcia: Mirosław Plaugo

Realizacja projektu „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
13 kwietnia br. w auli Zespołu Szkół Elektronicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku odbyła się polsko–litewska konferencja rozpoczynająca realizację projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych”.

Uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele gospodarza spotkania oraz Alytuskiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Podczas konferencji prelegenci z „Elektryka” zapoznali uczestników z historią spółdzielczości w Polsce oraz zaprezentowali wybrane przedsiębiorstwa z Giżycka działające na zasadzie spółdzielni. Uczniowie i nauczyciele z Litwy podzielili się z zebranymi doświadczeniem z zakresu prowadzenia usług na zasadzie spółdzielni we własnej placówce.

Przedmiotem projektu są lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, które przewidują wspólne transgraniczne rozwijanie cech przedsiębiorczych, promowanie mobilności transgranicznych oraz zmniejszenie dystansu miedzy szkołą i pracą.


Cele projektu to:
• zorganizowanie pracy uczniów w formie firmy symulacyjnej wzorowanej na spółdzielni uczniowskiej współpracującej z partnerem transgranicznymi,
• podwyższanie kompetencji nauczycieli o wiedzę na temat przydatności kształcenia zawodowego i zajęć pozalekcyjnych w formie działania firmy symulacyjnej do rozwoju cech przedsiębiorczych uczniów.


Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele szkoły Powiatu Giżyckiego Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych i Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego. Działania projektu to:
• organizacja symulacyjnych przedsiębiorstw uczniowskich,
• wykonywanie usług przez utworzone przedsiębiorstwa na rzecz szkół,
• organizacja imprez turystycznych przez utworzone przedsiębiorstwa,
• organizacja szkolenia nauczycieli, informacja i promocja projektu,
• zarządzanie projektem, zamknięcie projektu.

Rezultatem projektu jest pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia, a produktami: 82 uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń, którymi są uczniowie i nauczyciele pracujący w symulacyjnym przedsiębiorstwie oraz nauczyciele uczestniczący we wspólnym szkoleniu. Bezpośrednim działaniem będzie dokonanie przez uczniów ZSEiI oraz ACKP docieplania budynku siłowni przy „Elektryku” (w zakresie praktyki zawodowej) oraz praktyka zawodowa uczniów technikum pojazdów samochodowych w litewskich przedsiębiorstwach. Budżet projektu to 49 170,20 EUR.


Źródło: Artykuł internauty

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5