Rydzewo: granat moździerzowy z II wojny światowej znaleziony na budowie

2017-05-08 14:44:44(ost. akt: 2017-05-08 14:48:12)

Autor zdjęcia: Arch. policji

W Rydzewie na terenie budowy pracownicy znaleźli niewybuch. Zadzwonili od razu na policję. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach niewybuchu nie należy dotykać, czy też próbować przenosić.
Oficer dyżurny giżyckiej komendy został powiadomiony o znalezionym niewybuchu. Na nietypowy przedmiot natknął się jeden z pracowników, który wykonywał prace ziemne w miejscowości Rydzewo w gm. Miłki. Okazało się, że jest to granat moździerzowy pochodzący z II wojny światowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce znaleziska i powiadomili saperów z jednostki wojskowej w Giżycku.

UWAGA
Co robić w takich sytuacjach, do kogo zgłosić i jak się zachować, kiedy znajdziemy przedmiot przypominający uzbrojenie wojskowe?

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swoje właściwości wybuchowe na długie lata.

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, są to w szczególności: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, ładunki materiałów wybuchowych oraz złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nim (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie).

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego/saperskiego.

Telefon do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku: (87) 429 92 00, 997 lub 112.

Informując Policje należy:
- precyzyjnie określić miejsce odnalezienia,
- określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość,
- podać telefon do osoby informującej o znalezisku.

Pamiętajmy również, że znaleziony niewybuch kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani miejsc takich, jak stawy czy głębokie rowy.


KPP w Giżycku


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5