Mieszkańcy Gajewa protestują, wójt odpowiada

2024-05-27 13:01:38(ost. akt: 2024-05-27 13:06:47)

Autor zdjęcia: Arch. M. Jasudowicz

Mieszkańcy osiedla Nowe Gajewo w gminie Giżycko protestują przeciwko planom budowy bloku na 27 mieszkań w sąsiedztwie ich domów jednorodzinnych. Jak twierdzą, nie po to wyprowadzili się z miasta, aby teraz mieć znów ciasnotę i brak prywatności na swojej posesji.
- Jako reprezentant mieszkańców osiedla Nowe Gajewo, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problem, z którym przyszło nam się obecnie mierzyć. Staramy się o zmianę lokalizacji budynku wielorodzinnego, który ma być budowany w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Wystąpiliśmy do Wójta Gminy Giżycko oraz Rady Gminy Giżycko z petycją, pod którą podpisało się 168 mieszkańców osiedla Nowe Gajewo (ul. Akacjowa, Konwaliowa oraz Kameralna) - zawiadomił nas Damian Gołąb, jeden z mieszkańców osiedla.


Planowany budynek ma mieć 27 mieszkań i ma powstać w bezpośredniej bliskości domów znajdujących się na tym osiedlu. Co prawda, obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza tam zabudowę wielorodzinną lub usługową, ale mieszkańcy chcą zmiany tego planu, aby w przyszłości uniknąć tego typu inwestycji w tym miejscu.
W petycji podkreślają, że nie mieli możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie, która dotyczy ich bezpośrednio, komfortu życia ich rodzin.

- Chcemy mieć możliwość decydowania o swoim najbliższym otoczeniu.
Zwracają uwagę, że planowany budynek zlokalizowany ma być w bezpośredniej bliskości ich domów jednorodzinnych oraz przyległych do nich działek.

- Wszyscy mieszkańcy cenią sobie obecny charakter naszych nieruchomości i to dzięki temu argumentowi wyprowadziliśmy się z miasta na korzyść mieszkania w gminie wiejskiej Giżycko, płacąc za nasze nieruchomości olbrzymie pieniądze. Planowana inwestycja wpłynie w sposób negatywny na komfort naszego życia, bezpieczeństwo i prywatność. Wybudowanie trzypiętrowego kolosa w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów jednorodzinnych, z widokiem na nasze działki, jest sytuacją dla nas niewyobrażalną. Stracimy przez to jakąkolwiek prywatność. Układ komunikacyjny na osiedlu w żadnym stopniu nie jest dostosowany do powstania kolejnych bloków - argumentują mieszkańcy. - To będzie miało olbrzymi wpływ na znaczący spadek atrakcyjności i wartości naszych nieruchomości.

Zaznaczają, że nie protestują przeciwko budowie takiego typu budynku, czy przeciwko realizacji inwestycji mieszkaniowych w gminie Giżycko, a tylko przeciwko lokalizacji.

W tej sprawie odbyło się posiedzenie Komisji Wniosków, Skarg i Petycji Rady Gminy Giżycko, na którym mieszkańcy przedstawili swoje argumenty i obawy w związku z ewentualnym przeludnieniem tego małego obszaru, brakiem bezpieczeństwa dzieci na osiedlu, problemami komunikacyjnymi.

Mieszkańcy podkreślali, że chcą pomóc rozwiązać tę sytuację. Zaproszono komisję na osiedle, żeby radni zobaczyli miejsce, w którym ma powstać inwestycja. Poproszono także wójta gminy o informacje na temat innych działek, na których taka inwestycja mogłaby zostać zrealizowana.

W tej sprawie zwróciliśmy się o komentarz do wójta Gminy Giżycko Marka Jasudowicza. Oto otrzymana od wójta informacja:

Budynek SIM szansą na własne mieszkanie
Gmina Giżycko w trosce o dobro wspólne mieszkańców przystąpiła do pozytywnego programu budowy mieszkań w formule Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, w skrócie nazywanej SIM.

Inicjatywa budowy mieszkań skierowana jest do osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania ale dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, które nie mają zdolności kredytowej na zakup mieszkania, np. z uwagi na okresowe umowy o pracę. Najczęściej są to rodziny, które wynajmują mieszkania i oprócz czynszu płacą dodatkowo tzw. odstępne.

W dniu 06.07.2021 r., na potrzeby objęcia udziałów w nowej spółce SIM KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, która będzie realizowała zadanie budowy mieszkań w 19 samorządach, Gmina Giżycko jako wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymała kwotę 3 000 000,00 zł. Ponadto z w/w Funduszu pozyskaliśmy jeszcze 788.250,11 zł. Wśród gmin które realizuję taką inwestycję jest również Gmina Wydminy oraz Ryn.
Przeprowadziliśmy ankietę, która wykazała duże zapotrzebowanie na tego rodzaju budownictwo. Otrzymaliśmy 272 odpowiedzi od osób zainteresowanych najmem mieszkania w formule SIM.

Rozważaliśmy różne lokalizacje inwestycji. Przystąpiliśmy do wykonania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w dwóch lokalizacjach, ale okazało się, że nie wszędzie może powstać zabudowa mieszkaniowa, a działki i następnie mieszkania, z uwagi na sąsiedztwo nie byłyby atrakcyjne.

Po przeprowadzonej analizie zasobu posiadanych nieruchomości podjęliśmy decyzję, aby budowę zlokalizować w Gajewie przy ul. Akacjowej. Tu mieliśmy już uchwalony miejscowy plan z budownictwem wielorodzinnym. Ponadto, w naszej ocenie jest to atrakcyjna lokalizacja na tego rodzaju zabudowę. Zrezygnowaliśmy z koncepcji sprzedaży trzech działek w okolicy ul. Akacjowej i przeznaczyliśmy jedną z nich na SIM. Nawiasem mówiąc, gdyby nie ta decyzja to zapewne już budowane byłyby tam budynki przez nowych nabywców.

Procedura uchwalenia miejscowego planu w Gajewie w tej lokalizacji wskazywała, że nie ma żadnych przeszkód dla tego rodzaju budownictwa. Wszystkie czynności związane z opracowaniem planu były publikowane i konsultowane. Ogłoszenie (w prasie) i obwieszczenie (BIP i tablica ogłoszeń) o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazały się 04.04.2019 r. Wnioski do planu można było składać do 08.05.2019 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu z możliwością składania uwag. Prowadzona była również dyskusja publiczna. Uwagi, które wpłynęły nie dotyczyły terenu działki nr 74/3. Dlatego 27 sierpnia 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXV/259/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, ze wskazaniem obszarów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz zabudowę szeregową.

Postanowienia wynikające z planu miejscowego są bardziej restrykcyjne niż te, które zostały zastosowane w projekcie budowlanym budynki SIM, np.: dopuszczona powierzchnia zabudowy w planie wynosi maksymalnie 70%, natomiast w
projekcie zagospodarowania działki zastosowano tylko około 19%.

Oznacza to, że gdyby budynek był realizowany przez innego inwestora, wówczas mógłby być znacznie większy! Minimalna powierzchnia biologicznie czynna może być ustalona na poziomie 20%, natomiast projekt zagospodarowania określa ją na ponad 35%. Zgodnie z planem miejscowym mógłby tu powstać budynek wielorodzinny o większych gabarytach oraz usytuowany dużo bliżej od najbliższego budynku szeregowego. Tym samym realizacja inwestycji SIM w tej formule przyczynia się do zmniejszenia gęstości zabudowy w najbliższej okolicy.


Jesienią 2022 r. Rada Gminy Giżycko podjęła uchwałę o przekazaniu działki nr 74/3 spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ. W 2023 r. rozpoczęliśmy procedurę projektowania budynku wielorodzinnego.


Chcieliśmy, aby obszar ten miał spójny charakter, dlatego projekt budynku SIM wizualnie zbliżony jest do wyglądu domów szeregowych przy ul. Akacjowej, a trzecie piętro usytuowane jest na poddaszu dachu dwuspadowego. Projektowany budynek posiada jedynie 27 mieszkań. Oddaliliśmy go na działce możliwie najdalej od zabudowań szeregowych. Wokół bloku pozostawiamy 8 dużych drzew. Budynek będzie zasłaniał centrum handlowe, które według miejscowego planu może mieć nieco wyższe obiekty. Będzie stanowił strefę buforową miedzy zabudową szeregową, a budynkami wielkopowierzchniowymi centrum handlowego.


W tej lokalizacji posiadamy trzy działki gminne. Na jednej z nich zrezygnowaliśmy z zabudowy szeregowej na rzecz utworzenia tzw. Ogrodu teatralnego i placu zabaw. Gdy podaliśmy informację o pozyskaniu dofinansowania, do urzędu gminy wpłynął protest mieszkańców z tej ulicy, wyrażający brak zgody na budowę placu zabaw. W związku z pozyskanym dofinansowaniem, mimo ówczesnego oporu grupy mieszkańców, inwestycję zrealizowaliśmy. Teraz część mieszkańców twierdzi, że plac zabaw jest potrzebny i powinien być większy. Informowaliśmy na spotkaniach, że w związku z taką potrzebą, można rozbudować plac zabaw m.in. ze środków z funduszu sołeckiego. Decyzję w tej sprawie mogą podjąć mieszkańcy na zebraniu wiejskim.

Zdarza się, że na etapie przygotowywania inwestycji napotykamy na różnego rodzaju niezadowolenia, gdyż każdy ma inny pomysł na zagospodarowanie terenu, a po wykonaniu zadania, opinie najczęściej zmieniają się.

Temat budowy budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej był już kilkukrotnie omawiany na spotkaniach. Obalaliśmy wyolbrzymione lub nierealne argumenty dotyczące budowy stosunkowo niewielkiego budynku z 27 mieszkaniami. Argumentacja grupki osób organizujących protest jest chybiona i mimo merytorycznej dyskusji, żadne wyjaśnienia nie są przyjmowane. Projektowany budynek nie jest duży i oddalony o ponad 40 m od najbliższej zabudowy. Zabudowa oraz sieć dróg w tej części wsi Gajewa jest zgodna z założeniami MPZP, który był opracowywany przez firmę analizującą m.in. układ komunikacyjny tak, aby był optymalny i dostosowany do planowanej zabudowy. Zagospodarowanie terenu działki na której ma powstać budynek SIM uwzględnia również utworzenie miejsc parkingowych. To będzie budynek Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, a nie socjalny i nie wprowadzi blokady komunikacyjnej. Mieszkańcy ul. Konwaliowej i Kameralnej praktycznie mogą mieć znikomy kontakt komunikacyjny z mieszkańcami budynku SIM, a osoby z ul. Akacjowej raczej niewielki.


W pobliżu powstają dużo większe bloki wielorodzinne oraz kolejna zabudowa szeregowa, która nie przeszkadza inicjatorom protestu. Trwa budowa bloku wielorodzinnego z 45 mieszkaniami. W kolejnym etapie mają powstać następne trzy. Niektóre osoby podpisujące petycję mają mniejszą odległość do działek bloków komercyjnych, niż do budynku SIM. Docierają do nas informacje od mieszkańców, że zostali wprowadzeni w błąd, a po uzyskaniu rzetelnej informacji stwierdzają, iż nie przeszkadza im budowa budynku SIM.

Dbamy o potrzeby mieszkańców, dlatego m.in. wykonaliśmy oświetlenie drogowe, przygotowaliśmy projekt techniczny budowy drogi ulicy Akacjowej i już ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Będziemy starać się o pozyskanie środków w kolejnych konkursach. Rada Gminy podjęła uchwałę o przejęciu drogi
w kierunku myjni, aby ułatwić komunikację samochodową z tej części wsi Gajewo. Ponadto przygotowujemy kolejną dokumentację techniczną dróg w tej okolicy. Zgodnie z informacją podaną na spotkaniu z mieszkańcami wysyłamy ankietę w celu zbadania potrzeb w zakresie budowy żłobka na działce sąsiadującej z planowanym budynkiem SIM.


Staramy się zrealizować inwestycję mieszkaniową SIM w trosce o mieszkańców i dobro wspólne gminy. Lokalizacja budowy budynku SIM jest bardzo atrakcyjna dla rodzin, które tam zamieszkają. Trudno znaleźć racjonalne argumenty, którymi można wytłumaczyć ewentualne zaniechanie realizacji pozytywnej inwestycji, oczekiwanej przez osoby zainteresowane długoterminowym najmem. Zmiana lokalizacji której żądają inicjatorzy protestu spowodowałaby rozpoczęcie prac projektowych od początku.

Biorąc pod uwagę graniczny termin na rozpoczęcie realizacji inwestycji, tj. dzień 10.08.2024 r., w praktyce oznaczałoby stratę projektu, poniesienie nieuzasadnionych kosztów przez gminę oraz konieczność zwrotu rządowego wsparcia w kwocie ponad 3 788 000 zł wraz z odsetkami. Najważniejsze jest jednak to, iż 27 rodzin straci możliwość pozyskania dachu nad głową.
Działamy rozsądnie i racjonalnie dla dobra naszych mieszkańców. Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5