Straż pożarna apeluje, ale sezon właśnie się rozpoczyna. Pożary traw to w znacznej części przypadków podpalenia. Co grozi za wypalanie traw? [ZDJĘCIA]

2023-03-06 07:57:04(ost. akt: 2023-03-06 08:07:46)

Autor zdjęcia: PSP Braniewo

Apele strażaków nie przynoszą skutku, o czym ratownicy mogli się przekonać w niedzielę 5 marca podczas pożaru suchej trawy w pobliżu miejscowości Baranówka, gmina Frombork.
W godzinach popołudniowych strażacy ochotnicy z OSP Frombork, Jędrzychowo, Wielkie Wierzno oraz z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie gasili pożar, który przy zmiennym wietrze nie dawał się łatwo poskromić strażakom.

Strażacy z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego - tlumic oraz wody po kilkudziesięciu minutach ugasili pożar. To kolejny pożar na terenie gminy Frombork.


WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ
NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.):
- art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
- art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia,
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
- art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
- art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

PSP Braniewo/gov.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5