Poprawa efektywności energetycznej ełckich budynków edukacyjnych

2023-11-09 11:34:58(ost. akt: 2023-11-14 15:28:43)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UM Ełk

Kierując się troską o środowisko, komfort mieszkańców i obniżeniem kosztów energii, Gmina Miasto Ełk zrealizowała projekt termomodernizacji czterech ełckich budynków edukacyjnych.
Celem inwestycji, którą zrealizowano w latach 2022 - 2023 była poprawa efektywności energetycznej w dwóch ełckich szkołach oraz przedszkolu i żłobku:

1. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera w Ełku,
3. Miejskie Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku,
4. Miejski Żłobek nr 1 w Ełku.


Projekt został poprzedzony szczegółowymi audytami energetycznymi dla każdego obiektu, co pozwoliło określić zakres niezbędnych prac. Działania w szkołach i przedszkolach obejmowały m.in. modernizację instalacji c.o., wymianę okien i drzwi zewnętrznych, a także kompleksowe ocieplenie różnych elementów budynków, takich jak stropodachy, ściany piwnic, czy ściany zewnętrzne.

Realizacja powyższych celów przyczynia się nie tylko do poprawy warunków wewnętrznych w ełckich szkołach, przedszkolu i żłobku, ale także wpływa pozytywnie na środowisko. Redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowi bardzo duży krok w kierunku bardziej ekologicznego funkcjonowania miasta. Nie bez znaczenia jest także aspekt oszczędnościowy – mniejsze straty ciepła i niższe zużycie energii pozwolą obniżyć koszty, jakie Miasto Ełk ponosi w związku z ogrzaniem i utrzymaniem obiektów, w tym wypadku oświatowychInwestycja idealnie wkomponowuje się w strategię rozwoju Miasta Ełku, który jako samorząd dąży do poprawy efektywności energetycznej swoich obiektów użyteczności publicznej, kierując się potrzebą dbania o środowisko i ekologiczny komfort mieszkańców.

Okres realizacji: IV. 2022 r. – XII. 2023 r.
Wartość inwestycji: 10 031 097,31 zł
Dofinansowanie UE: 6 666 338,52 zł
Wkład własny Gminy Miasto Ełk: 3 364 758,79 zł

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP7, SP4, Ekoludki”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5