Masz swojego kandydata? Zgłoś go do "Białej Lilii"

2023-03-16 13:13:09(ost. akt: 2023-03-17 10:02:14)
biała lilia; UM w Ełku co roku organizuje konkurs o "Nagrodę Białej Lilii"

biała lilia; UM w Ełku co roku organizuje konkurs o "Nagrodę Białej Lilii"

Autor zdjęcia: Pixabay

Do 31 marca 2023 r. można składać wnioski do XVII edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2022.
Nagrody Białej Lilii przyznawane są corocznie od 2007 roku. Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

- Mecenas Sportu,
- Sportowiec Roku,
- Nagroda Artystyczna,
- Mecenas Kultury,
- Ambasador Ełku,
- Przedsiębiorca Roku,
- Postawa Godna Naśladowania,
- Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana jest na wniosek:

- Prezydenta Miasta Ełku,
- Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,
- innych organów administracji rządowej i samorządowej,
- organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,
- mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
- grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku lub przesłać pocztą. Termin składania wniosków: do 31 marca (piątek) 2023 r.

Wniosek do pobrania: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/

Dodatkowe informacje dostępne w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 380 (III poziom), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl

mat. UM Ełk

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5