Jubileuszowa edycja prestiżowego konkursu ekologicznego

2023-02-03 14:33:55(ost. akt: 2023-02-07 16:08:31)
Las nocą potrafi być bardzo klimatyczny

Las nocą potrafi być bardzo klimatyczny

Autor zdjęcia: Freepik

Do 31 marca 2023 r. trwa nabór wniosków do jubieluszowej X edycji konkursu ekologicznego o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Wydarzenie jest organizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. W minionych latach wyróżnieni zostali: dr Andrzej Krzywiński, Alicja Szarzyńska, prof. Roch Mackowicz, Jan Hryniewicz, Andrzej Ryś, Lech Serwotka, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Bernard Czerwiński oraz Fundacja Albatros, a także prof. Stanisław Czachorowski oraz Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu zostali Krzysztof Majcher oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2023 r. do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Prof. Janina Wengris (1907–1978) – zoolog, entomolog, profesor doktor habilitowany nauk biologicznych, współorganizatorka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pełniła między innymi funkcję Prodziekana Wydziału Zootechnicznego, była prorektorem ds. nauki, redaktorem Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, wicedyrektorem ds. naukowych w Instytucie Hydrobiologii i Ochrony Wód, członkiem Komitetu Ochrony Przyrody i Komitetu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej uhonorowana została Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonych dla Warmii i Mazur, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jej imieniem nazwano Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

mat. gov.pl; opr. mac.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5