Rozpoczynamy nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego

2023-01-27 10:33:43(ost. akt: 2023-01-27 10:37:22)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych

WSFiZ to teraz Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych. Dzięki tej zmianie przed Akademią otwierają się nowe możliwości rozwoju. To również nawiązanie do 30-letniej historii założyciela Uczelni – Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania to uczelnia z wieloletnia tradycją, znana i ceniona nie tylko w północno-wschodniej Polsce, ale i całym kraju. Od szeregu lat należy do czołówki uczelni niepaństwowych w Polsce. Posiada bazę materialną na poziomie europejskim. Absolwenci Uczelni znajdują zatrudnienie w instytucjach gospodarczych regionu i kraju. Wielu z nich rozpoczęło samodzielną działalność gospodarczą. Prowadzone przez Uczelnię badania losów absolwentów wykazują, że są oni w stanie znaleźć dla siebie satysfakcjonujące miejsce pracy i spełnić oczekiwania pracodawców.

Jest przystosowana na przyjmowanie studentów i słuchaczy niepełnosprawnych. Uczelnia zgodnie z decyzjami Ministerstwa prowadzi nauczanie w uczelni macierzystej w Białymstoku oraz w Filii w Ełku.

Najlepszym podsumowaniem 30 lat jej historii są jej absolwenci, których liczba przewyższyła już 30 tysięcy!

Wydział Zarządzania — pierwotnie Wydział Zarządzania i Marketingu — to najstarszy i największy wydział w historii ełckiej filii. To właśnie od niego rozpoczął się rozwój uczelni założonej w stolicy Mazur w 1999 roku.

Wraz z 2023 rokiem rozpoczął się też nowy rozdział w historii Uczelni. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zmieniła nazwę na Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (w skrócie WANS).


Wdrażana zmiana podnosi rangę i prestiż Uczelni oraz stwarza nowe możliwości jej rozwoju. Oprócz wzmocnienia pozycji na rynku edukacyjnym, umożliwi ona również poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów — wyjaśniają władze uczelni. — Użyty w nazwie Uczelni zwrot „Wschodnioeuropejska” nawiązuje do europejskich wartości oraz do 30-letniej historii założyciela naszej Uczelni – Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki Sp. z o.o. w Białymstoku.

I jak dodają, wyrazy „akademia nauk stosowanych”, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są zastrzeżone dla uczelni zawodowych, które łącznie spełniają warunki dotyczące potencjału kadrowego, pozytywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, kierunków, w ramach których prowadzone jest kształcenie i liczby studentów.

Zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni na najbliższe lata, kierunek zmian będą wyznaczać wartości „5P”: Przywództwo dla przyszłości, Podmiotowość, Proaktywność, Pasja oraz Praktyka. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, obchodząca jubileusz 30-lecia, znajduje się w gronie Uczelni, którym dane jest pisać nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego — podkreślają władze WANS.

Właśnie trwa zimowa rekrutacja do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych. Na ełckiej filii uczelni chętni mogą rozpocząć naukę na kierunku Zarządzanie (studia I i II stopnia) oraz Bezpieczeństwo Państwa (studia I stopnia), a także na rocznych studiach podyplomowych.

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub osiągnięcie sukcesu na poszczególnych szczeblach kierowniczych w różnorodnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje, które dają im szerokie możliwości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych z zakresu: marketingu, sprzedaży, finansów, rachunkowości, realizacji polityki kadrowej.

Oprócz Zarządzania absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą rozpocząć naukę na kierunku Bezpieczeństwo Państwa. Studia skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w formacjach mundurowych, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych sektora obronnego i bezpieczeństwa.

Ełcka filia Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych oferuje również kształcenie aż na 15 kierunkach studiów podyplomowych. To propozycja przygotowana z myślą o tych, którzy cenią praktyczność kształcenia, chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe, zdobywać nowe kwalifikacje i dzięki temu rozwijać karierę zawodową. Centrum Studiów Podyplomowych w Ełku to 17 lat tradycji i ponad 1500 absolwentów.


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5