Prokuratura nie ma zastrzeżeń do pracy Zarządu "Świtu"

2023-01-24 16:26:26(ost. akt: 2023-01-24 16:40:09)

Autor zdjęcia: P. Tomkiewicz

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach umorzyła śledztwo w sprawie dotyczącej niegospodarności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Ełku. W ostatnich miesiącach sporo emocji wywołały podwyżki cen za ogrzewanie. W ubiegłorocznym proteście przed siedzibą Spółdzielni wzięło udział kilkuset ełczan. Jak tłumaczyli wówczas przedstawiciele "Świtu" podwyżki spowodowane były panującą sytuacją w kraju i na świcie.

Sprawą, na wniosek kilku osób, zajęli się również śledczy. Sprawdzali czy nie doszło przez Zarząd Spółdzielni do niedopełnienia obowiązków, a co za tym idzie niegospodarności i działania na szkodę spółdzielni.

Pod koniec ubiegłego roku śledztwo zostało umorzone.

W toku przeprowadzonych czynności procesowych przesłuchano w charakterze świadka szereg osób - zawiadamiających o przestępstwie niegospodarności, a także osoby, które zgłosiły się do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach po odczytaniu umieszczonego w ogólnodostępnych mediach komunikatu z informacją o prowadzonym postępowaniu dotyczącym Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku. Ponadto w śledztwie przesłuchano w charakterze świadków Zarząd SM „Świt” (Prezesa i dwóch Vice Prezesów) oraz uzyskano pisemne informacje na szereg okoliczności związanych z działalnością spółdzielni m.in. funkcjonowaniem kotłowni, zaopatrzeniem w miał węglowy, metodyką rozliczania, okoliczności zakupu praw do emisji CO2, wykonywanych prac remontowych i eksploatacyjnych, wykorzystaniem środków transportu, zatrudnieniem. Zgromadzono również dokumentacje przetargowe z ostatnich lat, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz kluczowy dla sprawy protokół z przeprowadzonej w dniach 23 maja-8 lipca 2022 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2022 r. przeprowadzonej przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny z/s w Białymstoku — czytamy w postanowieniu o umorzeniu śledztwa.

Z poczynionych w wyniku lustracji ustaleń wynika m.in., że w strukturze kosztów wytworzenia energii cieplnej w kotłowni własnej koszty zależne od Spółdzielni stanowiły jedyne 26,8% kosztów ogółem, natomiast koszty niezależne od Spółdzielni stanowiły 73,2 %.

Decydujący wpływ na wzrost kosztów produkcji energii niezależnych od Spółdzielni stanowił wzrost kosztów prawa do emisji CO2 - wskaźnik wzrostu o 237,7 % w 2021 roku w porównaniu do roku 2020. Ponadto w 2022 roku nastąpił bardzo drastyczny wzrost cen zakupu węgla w porównaniu do przeciętnej ceny za rok 2020, uzyskując w miesiącu maju 2022 roku wskaźnik wzrostu na poziomie 705%, co niewątpliwie wpłynie na wzrost kosztów produkcji energii cieplnej — czytamy dalej w postanowieniu.

Jak podsumowują śledczy, lustracja zakończyła się pozytywną oceną, działalności Spółdzielni, nie ujawniła nieprawidłowości potwierdzając jednocześnie bardzo dobrą kondycję gospodarczą i finansową Spółdzielni.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5