Szybciej dojedziemy nie tylko do Warszawy, ale także do Olsztyna i Olecka

2022-09-23 13:18:19(ost. akt: 2022-09-23 13:42:37)

Autor zdjęcia: GDDKiA

Drogowcy ogłosili przetarg na budowę obwodnicy Gąsek. Sprawdzamy też, jak wyglądają postępy prac na budowie odcinka szesnastki z Mrągowa do Borek Wielkich.
Kilka dni temu pisaliśmy o przetargu na budowę 6-kilometrowego odcinka Gąski-Olecko. Teraz ogłosili kolejny - na budowę obwodnicy Gąsek.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m. Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1x2). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Gąsek jest jedną pięciu obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Co słychać w kierunku Olsztyna?

Prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo rozpoczęły się nieco ponad rok temu. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi obecnie ok. 42 proc. Wykonawca robót odhumusował teren i zakończył wycinki drzew i krzewów. W miejscowości Sorkwity wykonał wzmocnienie podłoża palami prefabrykowanymi. Z 75 zaplanowanych wymian gruntów zrealizował już 63. Zakończył prace fundamentowe na części obiektów, przebudował też kolizje z sieciami gazowymi.


Obecnie prowadzone są wymiany gruntu w ośmiu z pozostałych dwunastu miejsc, wykonywane są wykopy i nasypy. Trwają prace przy budowie warstwy mrozoochronnej i podbudowy pomocniczej z kruszywa. 19 września wykonawca uruchomił wytwórnię mas bitumicznych. Tego dnia odbyła się też próbna produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych.

W różnym stopniu zaawansowania - od fundamentów po przyczółki i filary - prowadzone są roboty na 15 z 20 obiektach inżynierskich. Wykonywane są również przepusty ekologiczne. Równolegle trwa usuwanie kolizji teletechnicznych, energetycznych i sanitarnych, budowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia drogi. Prace realizuje kilkuset pracowników i ok. 250 jednostek sprzętowych.

Wykonawca planuje w najbliższym czasie rozpocząć układanie warstw bitumicznych oraz układanie belek prefabrykowanych ustrojów nośnych na obiektach mostowych.

Realizacja zadania zakończy się w listopadzie 2023 r.

GDDKiA, tom


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5