Czas na studia! Ruszyła rekrutacja na nowe kierunki

2022-09-09 13:20:56(ost. akt: 2022-09-09 14:45:42)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: PUZ w Suwałkach

Suwalska uczelnia otrzymała zgodę na otwarcie kolejnych kierunków kształcenia. Druga tura rekrutacji potrwa od 20 do 22 września. Dzięki temu pierwsi, chętni studenci na tych kierunkach rozpoczną studia już w październiku.
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) powstała w 2005 roku, a w 2011 roku patronem Uczelni został prof. Edward Franciszek Szczepanik.

W ofercie jest już 18 kierunków, w tym takie nowości jak:
*finanse i rachunkowość II st.,
*inżynieria produkcji i transportu II st.,
*doradztwo zawodowe z coachingiem i praca społeczno-opiekuńcza.

Oprócz tego absolwenci mogą rozpocząć naukę na takich kierunkach jak logistyka, budownictwo, filologia, ekonomia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, transport.


Oferta jest niezwykle bogata i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Kandydaci mają do wyboru studia stacjonarne poranne oraz tzw. weekendowo-popołudniowe (dostosowane m. in. do osób pracujących lub wychowujących dzieci) na wielu kierunkach. Obie formy są CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

NOWE KIERUNKI – rekrutacja jeszcze we wrześniu!!!

Suwalska uczelnia otrzymała zgodę na otwarcie kolejnych kierunków kształcenia. Druga tura rekrutacji potrwa od 20 do 22 września. Dzięki temu pierwsi, chętni studenci na tych kierunkach rozpoczną studia już w październiku.

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
BANKOWOŚĆ, NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

Student zdobywa wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości, analizy danych i zarządzania ryzykiem, zarządzania nieruchomościami i inwestycjami, instrumentów i rynków finansowych.

Student nabywa umiejętności w zakresie m.in.:
analizy finansowej przedsiębiorstwa,
księgowości (w tym obsługi programów księgowych),
znajdowania optymalnych rozwiązań podatkowych i inwestycyjnych,
interpretacji zmian gospodarczych zachodzących w otoczeniu i zarządzania ryzykiem.

Absolwent będzie mógł znaleźć pracę m.in. w:
instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe),
biurach rachunkowych,
instytucjach podatkowych,
biurach nieruchomości,
przedsiębiorstwach (działach finansowych, księgowych i analitycznych).DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM
PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Student zdobywa wiedzę ogólną z dyscypliny pedagogika oraz wiedzę szczegółową z zakresu współczesnych teorii, koncepcji i praktyk wychowania oraz wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, a także kształtowania się stosunków interpersonalnych, teorii komunikowania interpersonalnego oraz zaburzeń procesów komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich.

Student nabywa umiejętności w zakresie m.in.:
identyfikacji procesu kształcenia, wychowania i opieki,
dobierania różnorodnych strategii wspomagania i kierowania procesem nauczania-uczenia się oraz rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych,
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
diagnozowania jednostek i organizacji,
projektowania i wdrażania programów doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców oraz realizowania ich we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi,
obserwowania, analizowania i interpretowania różnorodnych zjawisk społecznych oraz powiązania ich z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Absolwent będzie mógł znaleźć pracę m.in. w:
szkołach podstawowych,
domach dziecka,
ośrodkach pomocy społecznej,
specjalistycznych ośrodkach wsparcia i poradnictwa specjalistycznego,
ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
domach pomocy społecznej,
ośrodkach interwencji kryzysowej,
instytucjach rynku pracy i pośrednictwa pracy.

Więcej o nowych kierunkach oczywiście na stronie Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5