Gmina Kalinowo stawia na komfort życia mieszkańców

2022-07-23 12:22:38(ost. akt: 2022-07-23 12:36:11)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UG Kalinowo

Powstanie zbiorczej sieci wodociągowej, inwestycje w bezpieczeństwo drogowe, stawianie na rozwój komunikacyjny, ale również dbanie o życie kulturalne w samorządzie. Gmina Kalinowo stawia na komfort życia mieszkańców, czemu służą już zrealizowane i będące w trakcie realizacji pożyteczne inwestycje.
Władze gminy dostrzegają walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz tworzoną przez lokalną społeczność kulturę i tradycję, ale jednocześnie w swoich działaniach nie zapominają również o rozwoju infrastruktury. Znajduje to odzwierciedlenie w realizowanych na jej terenie inwestycjach, które nieustannie poprawiają komfort życia społeczności samorządowej.


U SIEBIE, NA SWOIM – DBAMY O MIESZKAŃCÓW
Dzięki staraniom władz wszystkie miejscowości gminy są przyłączone do zbiorczych sieci wodociągowych. Podejmowane są dalsze działania mające na celu skanalizowanie kolejnych miejscowości Gminy Kalinowo. Obecnie realizowana jest jedna z większych inwestycji mająca na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kalinowie. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności czystości wód i gleby. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7.110.157,59 zł, z czego prawie 4.000.000,00 zł to kwota dofinansowania. Gmina Kalinowo będzie również realizowała zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki-Kalinowo", dzięki której kolejne gospodarstwa domowe zostaną podłączone do kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość projektu to kwota 1.150.000,00 zł, z czego ponad połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kolejną inwestycją związaną z ochroną środowiska była budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,67 Kwp do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Kalinowie. Instalacja zabezpiecza zapotrzebowanie w energię elektryczną niezbędną do produkcji wody, w którą zaopatrywani są mieszkańcy całej Gminy Kalinowo. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego całkowita wartość wyniosła 239.240,00 zł, z tego 226.320,00 zł to dofinansowanie z RFIL.


BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Nieustannie prowadzone są również prace związane z przebudową kolejnych odcinków dróg gminnych, przy których gmina w dużej mierze korzysta ze wsparcia środków zewnętrznych.


Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych umożliwiło realizację zadania „Przebudowa drogi w Mazurowie” oraz „Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo-kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej”. W ramach tych zadań wykonane zostały nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 10 cm, oznakowanie poziome, pionowe oraz oświetlenie LED. Łączna wartość tych inwestycji to kwota 1.409.642,96, z czego ponad 800.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


STAWIAMY NA KULTURĘ
Kolejną inwestycją planowaną z myślą o potrzebach społecznych mieszkańców jest budowa świetlicy wiejskiej w Milewie. Projekt zakłada budowę świetlicy o pow. ok. 220 m2, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła do zasilania c.o. i ciepłej wody użytkowej, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, a także parkingu przed świetlicą i ogrodzenia terenu wraz z jego zagospodarowaniem. Wartość zadania to 1.545.956,62 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Kalinowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.080.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, reszta kwoty to środki własne samorządu.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciem jest również przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach. Dzięki realizacji tego projektu powstanie boisko do piłki nożnej o wymiarach 63 x 33 m. W ramach projektu zaplanowano również wykonanie skoczni w dal, stanowiska do pchnięcia kulą oraz placu zabaw. Na realizację tej inwestycji Gmina Kalinowo pozyskała 549 100 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania z programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5