Radni udzielili wotum zaufania wójtowi Osewskiemu

2022-06-09 15:44:19(ost. akt: 2022-06-09 15:46:19)

Autor zdjęcia: Gmina Ełk

Rada Gminy Ełk podczas sesji 9 czerwca 2022 r. udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Tomaszowi Osewskiemu, który przedstawił „Raport o stanie Gminy Ełk za 2021 rok”. „Za” głosowało 12 radnych, jeden był nieobecny, a dwóch było „przeciw”.
Rada Gminy Ełk zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ełk za rok 2021. Ponadto udzieliła Tomaszowi Osewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. W tym wypadku podobnie 14 radnych głosowało „za”, dwóch „przeciw”. Wójt podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium.

Dziękuję za kolejny rok współpracy radnym, wyrażam wdzięczność sołtysom, organizacjom działającym na terenie gminy, naczelnikom i pracownikom urzędu i poszczególnych jednostek – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Mam nadzieję, że efektywna współpraca, także z instytucjami rządowymi innymi samorządami, słuszne cele oraz dobra wola działania na rzecz społeczności lokalnej przyniesie dalszy rozwój naszej pięknej gminie.

mat. Gmina Ełk

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5