Dziś sesja. O czym będą decydować radni?

2022-05-20 08:58:51(ost. akt: 2022-05-20 09:00:54)
Urząd Miasta w Ełku

Urząd Miasta w Ełku

Autor zdjęcia: Fot. UM Ełk

O godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku. Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta Ełku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
11. Złożenie wyjaśnień przez radnego - podjęcie uchwały w sprawie mandatu radnego.
12. Stanowisko w sprawie poparcia starań na rzecz utworzenia w Ełku jednostki organizacyjnej Rzecznika Praw
Obywatelskich.
13. Stanowisko w sprawie rosnących cen energii cieplnej i elektrycznej, paliw, węgla i gazu.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Oświadczenia i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5