Mamy czterech nowych diakonów

2022-05-08 09:11:21(ost. akt: 2022-05-08 09:19:14)

Autor zdjęcia: diecezjaelk.pl

W sobotę święcenia diakonatu przyjęło 4 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Uroczystość odbyła się w parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur. Wyjaśniając znaczenie posługi diakona, biskup wskazywał, iż trzeba mieć świadomość, że tym który posyła jest Jezus Chrystus.

Jezus was powołał i pragnie was posłać, byście służyli Bogu i ludziom jako diakoni a w przyszłości jako kapłani. Pójść za Jezusem to naśladować Mistrza we wszystkim, każdego dnia, bez lęku, strachu i wytrwale. (…) Jest to droga służby Bogu i ludziom. Jest to droga waszego uświęcenia, czyli upodobnienia się do Mistrza, naśladowania Mistrza. W imieniu Kościoła ełckiego dziękuję za waszą odpowiedź, za wasze odważne „tak”, które nada nowy kierunek waszemu życiu — mówił kapłan.

Nowi diakoni złożyli na ręce ordynariusza diecezji ełckiej przyrzeczenie wierności Jemu i Kościołowi oraz śluby czystości a po litanii błagalnej do wszystkich świętych gdy leżeli krzyżem na ziemi, biskup ełcki bp Jerzy Mazur po nałożeniu rąk na głowy diakonom i modlitwie udzielił święceń. Nowo wyświęceni diakoni w ciągu najbliższego roku podejmą posługę w diecezji a zarazem rozpoczną ostatni okres formacji, przygotowujący do kapłańskich święceń.

Święcenia diakonatu to pierwszy stopień święceń. Od tej pory są osobami duchownymi, które mogą pomagać księżom w ich posłudze kapłańskiej. Mogą błogosławić małżeństwa, chrzcić, święcić dewocjonalia. W imieniu Kościoła są zobowiązani do modlitwy za wszystkich ludzi, za cały świat i za cały Kościół.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Ostatnim jej etapem były rekolekcje, które poprowadził dla nich ojciec duchowny ks. dr Paweł Tarasiewicz.

Uroczystość święceń zgromadziła w kościele wielu kapłanów, rodziny i przyjaciół nowych diakonów oraz wiernych z parafii i wspólnot, z których wywodzą się diakoni.


Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: dk Łukasz Kalinowski, parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach, dk Marcin Kowalewski z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce, dk Paweł Sokołowski z parafii pw. św. Anny w Giżycku, dk Kamil Wielgat z parafii pw. Świętej Rodziny w Augustowie.

Dla nowych diakonów to ważny dzień, kiedy odpowiadają „tak” na powołanie jakim ich Pan Bóg obdarzył. Podkreślają, że decyzję o kapłaństwie podjęli po głębokim rozeznaniu i przy pomocy łaski Bożej.

„Święcenia diakonatu są niezwykłym przełomowym momentem. Jest to wielki krok ku Chrystusowemu kapłaństwu. Moment jeszcze głębszego zjednoczenia z Bogiem. Powiedzenia Bogu swojego „chcę” jako pełne przyjęcie wszystkich wymagań i nowych obowiązków. Głoszenie Słowa Bożego w porę i nie w porę w każdym czasie” – mówił dk Łukasz Kalinowski. Dk Paweł Sokołowski zaznaczył, że dla niego „diakonat jest przede wszystkim odpowiedzią na Boże wezwanie i całkowitym oddaniem się Chrystusowi”. Dk Marcin Kowalewski podkreślił, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych: „wybrał mnie Bóg – słabego, z ułomnościami i brakami. Codziennie będę zadawał pytanie dlaczego ja? Teraz muszę i chce zrobić wszystko by dobrze swoją posługę pełnić w Kościele, by Duch Święty pomagał w tym, w czym jeszcze nie domagam”.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego oraz proboszcza i parafian parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach. W sobotę 21 maja w katedrze św. Wojciecha w Ełku bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, udzieli święceń kapłańskich dwóm diakonom.

rr/diecezjaelk.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5