Pierwsze umowy już podpisane!

2022-03-30 12:00:00(ost. akt: 2022-04-05 11:05:06)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: PEC Ełk

Rozpoczęła się realizacja projektu "Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk".
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku zajmuje się produkcją ciepła systemowego oraz przesyłem i dystrybucją ciepła przez własną sieć ciepłowniczą. Dostarcza ciepło systemowe do miejskiego systemu zasilając m. in. budownictwo wielorodzinne, instytucji użyteczności publicznej, placówki handlowe i usługowe.

Istniejąca ciepłownia jest ciepłownią wodną wysokoparametrową o łącznej mocy zainstalowanej 81,97 MW. W kotłowni zainstalowane są trzy kotły opalane miałem węglowym WR-25 - dwa o mocy nominalnej 24,1 MW każdy i jeden - który zostanie wymieniony na kocioł biomasowy - o mocy nominalnej 28,02 MW. Czwarty kocioł o mocy nominalnej 5,75MW opalany jest biomasą.

Teraz ełcka ciepłownia rozpoczyna realizację projektu "Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk". W środę, 23 marca, odbyła się konferencja inaugurująca projekt.


Dzień później, 24 marca, Wojciech Dziekoński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. podpisał umowę z Panem Januszem Jabłońskim, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych. To pod nadzorem m. in. Pana Janusza Jabłońskiego będzie realizowana inwestycja wymiany kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi o mocy 12,5 MW. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”


Z kolei w środę, 30 marca, została podpisana kolejna umowa. Tym razem z Panem Bogdanem Grabowskim, właścicielem firmy BPROJEKT, na demontaż kotła wodnego WR-25-013.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a także opracowanej przez Zamawiającego Procedurze udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5